SIST EN ISO 12100:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12100:2011
Koda projekta: 00114151
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12100:2011 slovenski jezik Active SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 12100:2011 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-02
Referenčna oznaka: EN ISO 12100:2010
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies basic terminology, principles and a methodology for achieving safety in the design of machinery. It specifies principles of risk assessment and risk reduction to help designers in achieving this objective. These principles are based on knowledge and experience of the design, use, incidents, accidents and risks associated with machinery. Procedures are described for identifying hazards and estimating and evaluating risks during relevant phases of the machine life cycle, and for the elimination of hazards or the provision of sufficient risk reduction. Guidance is given on the documentation and verification of the risk assessment and risk reduction process. This International Standard is also intended to be used as a basis for the preparation of type-B or type-C safety standards.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa osnovno terminologijo, načela in metodologijo za doseganje varnosti strojev že med njihovim načrtovanjem. V pomoč načrtovalcem pri doseganju tega cilja določa načela ocenjevanja in zmanjševanja tveganja. Ta načela temeljijo na znanju in izkušnjah pri načrtovanju, uporabi, incidentih, nezgodah in tveganjih, povezanih s stroji. Podani so postopki za prepoznavanje nevarnosti ter ugotavljanje in vrednotenje tveganja med posameznimi obdobji življenjske dobe stroja ter za odstranitev nevarnosti ali zadovoljivo zmanjšanje tveganja. Podana so tudi navodila glede dokumentacije in preverjanja procesov ocenjevanja in zmanjševanja tveganja. Ta mednarodni standard je namenjen tudi uporabi kot podlaga za pripravo varnostnih standardov tipov B ali C. Ta mednarodni standard ne obravnava tveganja in/ali škode, povzročene domačim živalim, premoženju ali okolju. OPOMBA 1: V ločenih preglednicah v dodatku B so navedeni primeri nevarnosti, nevarnih stanj in nevarnih dogodkov, ki naj bi razjasnili te pojme ter bili v pomoč načrtovalcem pri prepoznavanju nevarnosti. OPOMBA 2: Točen način uporabe številnih metod za vsako fazo ocenjevanja tveganja je opisan v ISO/TR 14121-2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14121-1:2007 - Varnost strojev - Ocena tveganja - 1. del: Načela (ISO 14121-1:2007) 01-Feb-2011
Nadomešča SIST EN ISO 12100-1:2004 - Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 1. del: Osnovna terminologija, metodologija (ISO 12100-1:2003) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 12100-1:2004/A1:2010 - Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 1. del: Osnovna terminologija, metodologija - Dopolnilo 1 (ISO 12100-1:2003/Amd 1:2009) 01-Feb-2011
Nadomešča SIST EN ISO 12100-1:2004 - Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 1. del: Osnovna terminologija, metodologija (ISO 12100-1:2003) 01-Feb-2011
Nadomešča SIST EN ISO 12100-2:2004/A1:2010 - Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 2. del: Tehnična načela - Dopolnilo 1 (ISO 12100-2:2003/Amd 1:2009) 01-Feb-2011
Nadomešča SIST EN ISO 12100-2:2004 - Varnost strojev - Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja - 2. del: Tehnična načela (ISO 12100-2:2003) 01-Feb-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi