SIST EN 12464-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 12464-1:2011
Koda projekta: 00169042
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
Naslov (slovenski): Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu - 1. del: Notranji delovni prostori
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12464-1:2011 slovenski jezik Withdrawn SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
SIST EN 12464-1:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu
ICS: 91.160.10
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Razveljavitev: 01-dec-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-12
Referenčna oznaka: EN 12464-1:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies lighting requirements for indoor work places, which meet the needs for visual comfort and performance. All usual visual tasks are considered, including Display Screen Equipment (DSE). This European Standard does not specify lighting requirements with respect to the safety and health of workers at work and has not been prepared in the field of application of Article 137 of the EC treaty, although the lighting requirements, as specified in this European Standard, usually fulfil safety needs. Lighting requirements with respect to the safety and health of workers at work can be contained in Directives based on Article 137 of the EC treaty, in national legislation of member states implementing these directives or in other national legislation of member states. This European Standard neither provides specific solutions, nor restricts the designers´ freedom from exploring new techniques nor restricts the use of innovative equipment. This European Standard is not applicable for the lighting of outdoor work places and underground mining or emergency lighting. For outdoor work places see EN 12464-2 and for emergency lighting, see EN 1838 and EN 13032-3.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje zahteve za razsvetljavo na notranjih delovnih prostorih, ki izpolnjuje potrebe glede vizualnega udobja in učinkovitosti. Upoštevane so vse običajne vizualne naloge, vključno s prikaznimi zasloni (DSE). Ta evropski standard ne opredeljuje zahtev za razsvetljavo glede varnosti in zdravja delavcev na delu in ni bil pripravljen na področju uporabe 137. člena Pogodbe ES, čeprav zahteve za razsvetljavo, kot so opredeljene v tem evropskem standardu, običajno izpolnjujejo varnostne potrebe. Zahteve za razsvetljavo glede varnosti in zdravja delavcev na delu lahko vsebujejo direktive, ki so zasnovane na 137. členu Pogodbe ES, nacionalna zakonodaja držav članic, ki uveljavlja te direktive, ali druga nacionalna zakonodaja držav članic. Ta evropski standard ne ponuja specifičnih rešitev niti ne omejuje svobode načrtovalcev, da raziskujejo nove tehnike, niti ne omejuje uporabe inovativne opreme. Ta evropski standard se ne uporablja za razsvetljavo zunanjih delovnih prostorov in v podzemnih rudnikih ali za zasilno razsvetljavo. Za zunanje delovne prostore glej EN 12464-2 in za zasilno razsvetljavo EN 1838 in EN 13032-3.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 12464-1:2021 - Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava delovnih mest - 1. del: Notranji delovni prostori 01-sep-2021
Revidiran SIST EN 12464-1:2004 - Svetloba in razsvetljava - Razsvetljava na delovnem mestu – 1. del: Notranji delovni prostori 01-dec-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi