SIST EN 62271-106:2011

Oznaka standarda: SIST EN 62271-106:2011
Koda projekta: 22829
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Alternating current contactors, contactor-based controllers and motor-starters (IEC 62271-106:2011)
Naslov (slovenski): Visokonapetostne stikalne in krmilne narave - 106. del: Kontaktorji na izmenični tok, kontaktorski krmilniki in motorni starterji (IEC 62271-106:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62271-106:2011 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Razveljavitev: 01-maj-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-05
Referenčna oznaka: EN 62271-106:2011
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 62271 velja za kontaktorje izmeničnega toka in/ali na kontaktorjih zasnovanih krmilnikov in starterje motorjev, načrtovane za notranjo postavitev in delovanje pri frekvencah do in vključno 60 Hz pri sistemih, ki imajo napetosti nad 1000 V, vendar manjšo od 24000 V. Velja samo za naprave s tremi poli za uporabo v trifaznih sistemih in naprave z enim polom za enofazne sisteme. Dvopolni kontaktorji in starterji za uporabo v enofaznih sistemih so predmet dogovora med proizvajalcem in uporabnikom. Kontaktorji in/ali starterji, obravnavani v tem standardu, običajno nimajo zadostne zmogljivosti prekinitve kratkega stika. S tem v zvezi ta standard podaja zahteve za: - motorne starterje, povezane z ločenimi napravami za zaščito proti kratkemu stiku, - krmilniki – kontaktorji, združeni z napravami za zaščito proti kratkemu stiku (SCPD). Kontaktorji, namenjeni zapiranju in odpiranju električnih tokokrogov, in če so združeni z ustreznimi releji za zaščito teh tokokrogov proti delovni preobremenitvi, so zajeti v tem standardu. Ta standard prav tako velja za delovne naprave kontaktorjev in njihovo pomožno opremo. Obravnava motorne starterje, namenjene zagonu in pospeševanju motorjev do normalne hitrosti, zagotavljanju neprekinjenega delovanja motorjev, izklopu napajanja iz motorja in zagotavljanju načina za zaščito motorjev in povezanih tokokrogov proti delovni preobremenjenosti. Vključeni so naslednji motorni starterji: - neposredno povezani starterji, - reverzivni starterji; - dvosmerni starterji, - starterji z zmanjšano kVA (napetost), • avtomatsko-pretvorni starterji, • reostatični starterji, • starterji reaktorja. Ta standard ne velja za: - motorne starterje, temelječe na prekinjevalcih, - enopolno delovanje večpolnih kontaktorjev ali starterjev, - dvokoračne avtomatsko-pretvorne starterje, načrtovane za neprekinjeno delovanje v začetni poziciji, - neuravnotežen reostatični starter z rotorjem, tj. kadar upor nima enake vrednosti v vseh fazah, - opremo, načrtovano ne samo za zagon, temveč tudi za prilagoditev hitrosti, - starterje tekočin in tipa »tekočina-hlap«, - polprevodne kontaktorje in starterje, ki izrabljajo polprevodne kontaktorje v glavnem tokokrogu, - starterje reostatičnih statorjev, - kontaktorje ali starterje, načrtovane za posebne uporabe. Ta standard ne obravnava komponent v kontaktorjih in motornih starterjih, zasnovanih na kontaktorjih, za katere obstaja posamezna specifikacija. OPOMBA 1: Toplotni električni releji so zajeti z IEC 60225-8. OPOMBA 2: Visokonapetostne tokovno omejilne varovalke so zajete v IEC 60282-1 in IEC 60644. OPOMBA 3: Kovinsko zaprte stikalne in krmilne naprave za ocenjene napetosti nad 1 kV in do vključno 52 kV so zajete v IEC 62271-200. OPOMBA 4: Prekinjevalniki in ozemljitvena stikala so zajeti v IEC 62271-102. OPOMBA 5: Visokonapetostna stikala nad 1 kV in pod 52 kV so zajeta v IEC 62271-1031. Namen tega standarda je navesti: a) značilnosti kontaktorjev in starterjev ter povezane opreme, b) pogoje, katerim bodo kontaktorji in starterji ustrezali v zvezi z: 1) njihovim delovanjem in obnašanjem, 2) njihovimi dielektričnimi lastnostmi, 3) stopnjo zaščite, zagotovljene z njihovim ohišjem, kjer je primerno, 4) njihovo gradnja, 5) interakcijami med različnimi komponentami, ki veljajo za krmilnike, na primer koordinacija SCPD, c) preskuse za potrjevanje, da so bili ti pogoji izpolnjeni ter metode za te preskuse privzete, d) informacije, podane z opremo ali v proizvajalčevi literaturi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60470:2000 - High-voltage alternating current contactors and contactor-based motor starters (IEC 60470:1999) 01-dec-2011
Revidiran oSIST prEN IEC 62271-106:2019 - Visokonapetostne stikalne in krmilne narave - 106. del: Kontaktorji na izmenični tok, kontaktorski krmilniki in motorni starterji 12-jun-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi