SIST EN 50543:2011

Oznaka standarda: SIST EN 50543:2011
Koda projekta: 22533
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic portable and transportable apparatus designed to detect and measure carbon dioxide and/or carbon monoxide in indoor ambient air - Requirements and test methods
Naslov (slovenski): Elektronske prenosne in premične naprave za zaznavanje in merjenje ogljikovega dioksida in/ali ogljikovega monoksida v zraku notranjih prostorov - Zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50543:2011 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-04
Referenčna oznaka: EN 50543:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for the construction, testing and performance of electronic portable and transportable apparatus for the detection and measurement of carbon dioxide (CO2) and/or carbon monoxide (CO) in indoor ambient air, which includes air entering mechanical ventilation systems in domestic residential, commercial and industrial premises and public buildings. This European Standard includes indoor air quality apparatus with CO and CO2 measuring capabilities. This European Standard excludes: • apparatus used in workplace atmospheres for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours (i.e. conforming to EN 45544 series); • electronic portable combustion gas analysers (i.e. conforming to EN 50379 series); • apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises (i.e. conforming to EN 50291 series). NOTE 1 Examples of applications are monitoring indoor air quality, measuring CO and/or CO2 concentrations in commercial laundry and kitchen environments, assessing the safe operation of appliances installed in compartments. NOTE 2 When this apparatus is used in industrial premises national regulations may apply.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za gradnjo, preskušanje in delovanje elektronskih prenosnih in premičnih naprav za zaznavanje in merjenje ogljikovega dioksida (CO2) in/ali ogljikovega monoksida (CO) v zraku notranjih prostorov, ki vsebujejo mehanske ventilatorske sisteme za vstop zraka v bivalnih, gospodarskih in industrijskih poslopjih ter javnih zgradbah. Ta evropski standard vključuje aparate za kakovost zraka notranjih prostorov z zmožnostmi merjenja CO in CO2. Ta evropski standard izvzema: • aparate, uporabljene v atmosferah delovnih prostorov za neposredno zaznavo in neposredno merjenje koncentracij strupenih plinov in hlapov (tj. v skladu s serijami EN 45544), • elektronske prenosne analizatorje zgorevalnih plinov (tj. v skladu s serijami EN 50379), • naprave za zaznavanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih (tj. v skladu s serijami EN 50291). OPOMBA 1: Primeri uporab so spremljanje kakovosti zraka v notranjosti, meritev koncentracij CO in/ali CO2 v gospodarskih pralnicah in kuhinjskih okoljih, ocenjevanje varnega delovanja naprav, vgrajenih v kabine. OPOMBA 2: Kadar so te naprave uporabljene v industrijskih poslopjih, lahko veljajo državni predpisi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50543:2011/AC:2011 - Elektronske prenosne in premične naprave za zaznavanje in merjenje ogljikovega dioksida in/ali ogljikovega monoksida v zraku notranjih prostorov - Zahteve in preskusne metode 01-okt-2011
Popravljen z SIST EN 50543:2011/AC:2011 - Elektronske prenosne in premične naprave za zaznavanje in merjenje ogljikovega dioksida in/ali ogljikovega monoksida v zraku notranjih prostorov - Zahteve in preskusne metode 28-feb-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi