SIST EN 16602-60:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16602-60:2015
Koda projekta: JT005110
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components
Naslov (slovenski): Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Električne, elektronske in elektromehanske komponente
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16602-60:2015 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.060 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN 16602-60:2015
Področje projekta (angleško): This standard defines the requirements for selection, control, procurement and usage of EEE components for space projects. This standard differentiates between three classes of components through three different sets of standardization requirements (clauses) to be met. The three classes provide for three levels of trade-off between assurance and risk. The highest assurance and lowest risk is provided by class 1 and the lowest assurance and highest risk by class 3. Procurement costs are typically highest for class 1 and lowest for class 3. Mitigation and other engineering measures may decrease the total cost of ownership differences between the three classes. The project objectives, definition and constraints determine which class or classes of components are appropriate to be utilised within the system and subsystems. a. Class 1 components are described in Clause 4. b. Class 2 components are described in Clause 5 c. Class 3 components are described in Clause 6. The requirements of this document apply to all parties involved at all levels in the integration of EEE components into space segment hardware and launchers. This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa zahteve za izbiro, nadzor, nabavo in uporabo električnih, elektronskih in elektromehanskih komponent (EEE) v vesoljski tehniki. Ta standard razlikuje med tremi razredi komponent s pomočjo treh različnih naborov standardizacijskih zahtev (določil), ki morajo biti izpolnjene. Ti trije razredi določajo tri ravni kompromisov med zagotovili in tveganjem. Največje zagotovilo in najmanjše tveganje zagotavlja razred 1, najmanjše zagotovilo in največje tveganje pa razred 3. Stroški nabave so običajno najvišji za razred 1 in najnižji za razred 3. Ukrepi za blažitev in drugi inženirski ukrepi lahko zmanjšajo skupne stroške lastniških razlik med temi tremi razredi. Cilji projekta, njegova opredelitev in omejitve določajo, kateri razred ali razredi komponent so ustrezni za uporabo v sistemu in podsistemih. a. Komponente razreda 1 so opisane v točki 4. b. Komponente razreda 2 so opisane v točki 5 c. Komponente razreda 3 so opisane v točki 6. Zahteve tega dokumenta veljajo za vse vpletene strani na vseh ravneh integracije električnih, elektronskih in elektromehanskih komponent v vesoljski strojni opremi in lansirnikih. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.

Najbolje prodajani standardi