SIST EN 50663:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50663:2018
Koda projekta: 62174
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
Naslov (slovenski): Splošni standard za oceno skladnosti nizkonapetostne elektronske in električne opreme glede na mejne vrednosti izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (10 MHz - 300 GHz)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50663:2018 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INIR - Neionizirna sevanja
ICS: 13.280 29.020 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 50663:2017
Področje projekta (angleško): This European standard provides simple conformity assessment methods for low-power electronic and electrical equipment operating at frequencies between 10 MHz and 300 GHz to an electromagnetic field (EMF) exposure limit. If such equipment cannot be shown to comply with the applicable EMF exposure requirements using the exposure assessment methods in this standard, then other EMF product standards, may be used for conformity assessment. This document has been prepared under a mandate given to CENELEC by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of Radio Equipment Directive 2014/53/EU. Annex ZZ establishes relationships between this standard and that EU Directives. Other standards can apply to products covered by this document. In particular this document is not designed to evaluate the electromagnetic compatibility with other equipment; nor does it reflect any product safety requirements other than those specifically related to human exposure to electromagnetic fields.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preproste metode za ocenjevanje skladnosti za nizkonapetostno elektronsko in električno opremo, ki deluje pri frekvencah med 10 MHz in 300 GHz glede na mejne vrednosti izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju (EMF). Če skladnosti take opreme z veljavnimi zahtevami glede izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju ni mogoče prikazati z metodami za ocenjevanje v tem standardu, se lahko za oceno skladnosti uporabijo drugi standardi za proizvode elektromagnetnega sevanja. Ta dokument je bil pripravljen v okviru mandata, ki sta ga CENELEC dodelila Evropska komisija in Evropsko združenje za prosto trgovino, ter podpira bistvene zahteve Direktive o radijski opremi EU 2014/53/EU. Dodatek ZZ navaja razmerja med tem standardom in tistimi evropskimi direktivami. Za proizvode, ki jih obravnava ta dokument, se lahko uporabljajo drugi standardi. Ta standard ni namenjen za ocenjevanje elektromagnetne združljivosti z drugo opremo in ne odraža nobenih varnostnih zahtev za proizvode, razen tistih, ki se posebej navezujejo na izpostavljenost delavcev elektromagnetnemu sevanju.

Najbolje prodajani standardi