SIST EN ISO 19115-1:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19115-1:2015
Koda projekta: 00287068
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals (ISO 19115-1:2014)
Naslov (slovenski): Geografske informacije - Metapodatki - 1. del: Osnove (ISO 19115-1:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19115-1:2015 (EN) angleški jezik Active SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 19115-1:2015 (FR) francoski jezik Active SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GIG - Geografske informacije
ICS: 07.040 35.240.70
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-Feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Referenčna oznaka: EN ISO 19115-1:2014
Področje projekta (angleško): This International Standard defines the schema required for describing geographic information and services. It provides information about the identification, the extent, the quality, the spatial and temporal schema, spatial reference, and distribution of digital geographic data. This International Standard is applicable to: - the cataloguing of datasets, clearinghouse activities, and the full description of datasets; - geographic datasets, dataset series, and individual geographic features and feature properties. This International Standard defines: - mandatory and conditional metadata sections, metadata entities, and metadata elements; - the minimum set of metadata required to serve the full range of metadata applications (data discovery, determining data fitness for use, data access, data transfer, and use of digital data); - optional metadata elements - to allow for a more extensive standard description of geographic data, if required; - a method for extending metadata to fit specialized needs. Though this International Standard is applicable to digital data, its principles can be extended to many other forms of geographic data such as maps, charts, and textual documents as well as non-geographic data. NOTE Certain mandatory metadata elements may not apply to these other forms of data.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa shemo, ki je potrebna za opisovanje geografskih informacij in storitev. Podaja informacije o identifikaciji, obsegu, kakovosti, prostorski in časovni shemi, opisu lociranja in distribuciji digitalnih geografskih podatkov. Ta mednarodni standard se uporablja za: – katalogizacijo podatkovnih nizov, klirinške dejavnosti in popolni opis podatkovnih nizov; – geografske podatkovne nize, serije podatkovnih nizov ter posamezne geografske značilnosti in lastnosti značilnosti. Ta mednarodni standard določa: – obvezne in pogojne dele metapodatkov, vnose metapodatkov in elemente metapodatkov; – najmanjši niz metapodatkov, ki služi za celoten obseg uporabe metapodatkov (odkrivanje podatkov, določanje ustreznosti podatkov za uporabo, dostop do podatkov, prenos podatkov in uporaba digitalnih podatkov); – izbirne elemente metapodatkov, ki omogočajo obširnejši standardni opis geografskih podatkov, če je to potrebno; – metodo za razširitev metapodatkov, da ustrezajo posebnim potrebam. Čeprav se ta mednarodni standard uporablja za digitalne podatke, lahko v njem opisana načela veljajo tudi za druge oblike geografskih podatkov, kot so zemljevidi, karte in dokumenti z besedilom, ter podatke, ki niso geografski. OPOMBA Določeni obvezni elementi metapodatkov se ne smejo uporabljati za te druge oblike podatkov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 19115-1:2015/A2:2021 - Geografske informacije - Metapodatki - 1. del: Osnove - Dopolnilo A2 (ISO 19115-1:2014/Amd 2:2020) 01-Feb-2021
Nadomešča SIST EN ISO 19115:2005 - Geografske informacije – Metapodatki (ISO 19115:2003) 01-Feb-2015
Dopolnjen z SIST EN ISO 19115-1:2015/A1:2018 - Geografske informacije - Metapodatki - 1. del: Osnove - Dopolnilo A1 (ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018) 01-May-2018
Nadomešča SIST EN ISO 19115:2005/AC:2013 - Geografske informacije - Metapodatki (ISO 19115:2003/Cor 1:2006) 01-Feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi