SIST EN ISO 15493:2003

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15493:2003
Koda projekta: 00155516
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for industrial applications - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Specifications for components and the system - Metric series (ISO 15493:2003)
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji - Akrilonitril butadienstilen (ABS), nemehčan polivinilklorid (PVC-U) in kloriran polivinilklorid (PVC-C) - Zahteve za dele cevovoda in cevni sistem - Metrične serije (ISO 15493 : 2003)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15493:2003 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2003
Refer. št. objave: Sporocila 2003-10-01
Referenčna oznaka: EN ISO 15493:2003
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the characteristics and requirements for components such as pipes, fittings and valves made from one of the following materials:  acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS);  unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U);  chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C); intended to be used for thermoplastics piping systems in above-ground industrial applications. This International Standard is applicable to ABS, PVC-U or PVC-C pipes, fittings, valves and ancillary equipment, to their joints and to joints with components made of other plastics and non-plastics materials, depending on their suitability, intended to be used for the conveyance of liquid and gaseous fluids as well as of solid matter in fluids for industrial applications such as:  chemical plants;  industrial sewerage engineering;  power engineering (cooling and general-purpose water supply);  electroplating and pickling plants;  the semiconductor industry;  agricultural production plants;  water treatment. NOTE 1 Where relevant, national regulations for specific applications (e.g. water treatment) apply. Other application areas are permitted if the requirements of this International Standard and/or applicable national requirements are fulfilled. Relevant regulations in respect of fire behaviour and explosion risk are applicable if applications are envisaged for inflammable media. The components have to withstand the mechanical, thermal and chemical demands to be expected and have to be resistant to the fluids to be conveyed. Characteristics and requirements which are applicable to all three materials (ABS, PVC-U and PVC-C) are covered by the relevant clauses of this International Standard. Those characteristics and requirements which are dependent on the material are given for each material in the relevant annex.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa lastnosti in zahteve za dele cevovoda, kot so cevi, fitingi in ventili iz enega od naslednjih materialov: akrilonitril butadienstiren (ABS); nemehčan polivinilklorid (PVC-U); kloriran polivinilklorid (PVC-C); ki so namenjeni uporabi za plastomerne cevne sisteme za nadzemno uporabo v industriji. Ta mednarodni standard se uporablja za cevi, fitinge, ventile in pomožno opremo iz akrilonitril butadienstirena, nemehčanega polivinilklorida ali kloriranega polivinilklorida ter njihove spoje ali spoje z deli iz drugih polimernih in nepolimernih materialov, odvisno od ustreznosti, ki so namenjeni za prenos tekočine in plinastih tekočin ter trdnih snovi v tekočinah za uporabo v industriji, kar vključuje: kemične tovarne; industrijsko kanalizacijsko inženirstvo; energetsko inženirstvo (vodni vir za hlajenje in splošne namene); obrate za galvaniziranje in luženje; polprevodniško industrijo; kmetijske proizvodne obrate; obrate za čiščenje vode. OPOMBA 1: Kjer je primerno, se uporabljajo nacionalni predpisi za določena področja uporabe (npr. obrati za čiščenje vode). Druga področja uporabe so dopustna, če so izpolnjene zahteve tega mednarodnega standarda in/ali ustrezne nacionalne zahteve. Če je predvidena uporaba z vnetljivimi mediji, se uporabljajo ustrezni predpisi v povezavi s tveganjem pri obnašanju ognja in eksplozijah. Deli cevovoda morajo prenesti pričakovane mehanske, toplotne in kemijske zahteve ter biti odporni na tekočine, ki se bodo prenašale. Lastnosti in zahteve, ki se uporabljajo za vse tri materiale (ABS, PVC-U in PVC-C) so obravnavane v ustreznih točkah tega mednarodnega standarda. Lastnosti in zahteve, ki so odvisne od materiala, so navedene v ustreznih dodatkih za vsak material.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 15493:2003/A1:2017 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji - Akrilonitril butadienstilen (ABS), nemehčan polivinilklorid (PVC-U) in kloriran polivinilklorid (PVC-C) - Zahteve za dele cevovoda in cevni sistem - Metrične serije - Dopolnilo A1 (ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004) 01-May-2017
Dopolnjen z SIST EN ISO 15493:2003/oprA11:2021 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji - Akrilonitril butadienstilen (ABS), nemehčan polivinilklorid (PVC-U) in kloriran polivinilklorid (PVC-C) - Zahteve za dele cevovoda in cevni sistem - Metrične serije – Dopolnilo A11 (ISO 15493:2003/Amd 1:2016 + Cor 1:2004) 24-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi