SIST ISO 2859-4:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 2859-4:2010
Koda projekta: 036164
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels
Naslov (slovenski): Postopki vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah - 4. del: Postopki za ugotavljanje deklariranih ravni kakovosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 2859-4:2010 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTM - Statistične metode
ICS: 03.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-07
Referenčna oznaka: ISO 2859-4:2002
Področje projekta (angleško): This part of ISO 2859 establishes sampling plans and procedures that can be used to assess whether the quality level of an entity (lot, process, etc) conforms to a declared value. The sampling plans have been devised so as to obtain a risk of less than of contradicting a correct declared quality level. The risk is of failing to contradict an incorrect declared quality level which is related to the limiting quality ratio (see clause 4). Sampling plans are provided corresponding to three levels of discriminatory ability. In contrast to the procedures in the other parts of ISO 2859, the procedures in this part of ISO 2859 are not applicable to acceptance assessment of lots. Generally, the balancing of the risks of reaching incorrect conclusions in assessment procedures will differ from the balancing in the procedures for acceptance sampling. 5 % 10 %.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 2859 vzpostavlja načrte in postopke vzorčenja, ki se lahko uporabljajo, da se ugotovi, ali raven kakovosti entitete (partije, postopka itd.) sovpada z deklarirano vrednostjo. Načrti vzorčenja morajo biti pripravljeni tako, da dosežejo tveganje, ki je manjše kot tveganje za nasprotovanje pravilni deklarirani ravni kakovosti. Obstaja tveganje za neuspešno nasprotovanje nepravilni deklarirani ravni kakovosti, ki je povezano z omejenim koeficientom kakovosti (glej Klavzulo 4). Načrti vzorčenja, ki so na voljo, ustrezajo trem ravnem diskriminacijske zmožnosti. V nasprotju s postopki v drugih delih ISO 2859, postopki v tem delu ISO 2859 ne veljajo za ugotavljanje sprejemljivosti partij. Na splošno se bo uravnavanje tveganj za doseganje nepravilnih zaključkov v postopkih ugotavljanj razlikovalo od uravnavanja v postopkih za vzorčenje sprejemljivosti, 5 in 10-odstotne.

Najbolje prodajani standardi