SIST EN 1012-3:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1012-3:2014
Koda projekta: 00232013
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 3: Process compressors
Naslov (slovenski): Kompresorji in vakuumske črpalke - Varnostne zahteve - 3. del: Procesni kompresorji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1012-3:2014 angleški jezik Active SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 23.140 23.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Področje projekta (angleško): This European Standard is applicable to process gas compressors and process gas compressor units having an operating pressure greater than 0,5 bar (gauge), an input shaft power greater than 0,5 kW and designed to compress all gases other than air, nitrogen or inert gases which are covered in Part 1. This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the design, installation, operation, maintenance, dismantling and disposal of process gas compressors and process gas compressor units, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacture. This part of EN 1012 includes under the general term compressor units those machines which comprise: - the compressor; - a drive system including the prime mover; - any component or device supplied which is necessary for operation. This part of EN 1012 is not applicable to compressors which are manufactured before the date of publication of this document by CEN. The requirements of this European Standard do not take into account the interaction between the compressor/compressor unit and other processes carried out on site. Excluded are: - refrigerant compressors used in refrigerating systems or heat pumps for which the safety requirements are given in EN 60335-2-34 or EN 12693; - the specification of performance levels and/or safety integrity levels for safety related parts of control systems. Performance levels and/or safety integrity levels are an important aspect of compressor design and should be determined by the manufacturer and the user based on a risk assessment (see Introduction). This European Standard does not cover those safety aspects of road transport dealt with by EC legislation for trailers.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za procesne plinske kompresorje in procesne plinske kompresorske enote, katerih obratovalni tlak je večji od 0,5 bara, moč pogonske osi kompresorja je večja od 0,5 kW, zasnovani pa so za stiskanje vseh plinov, razen zraka, dušika ali inertnih plinov, ki so zajeti v 1. delu. Ta evropski standard obravnava vse pomembne nevarnosti, nevarne razmere in dogodke v zvezi z zasnovo, namestitvijo, delovanjem, vzdrževanjem, razstavljanjem ali odstranjevanjem procesnih plinskih kompresorjev in procesnih plinskih kompresorskih enot, kadar se uporabljajo v skladu s svojim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec. Ta del standarda EN 1012 pod splošnim izrazom kompresorske enote vključuje vse stroje, ki jih sestavlja: – kompresor; – pogonski sistem, vključno s pogonskim strojem; – katera koli komponenta ali naprava, ki je potrebna za delovanje. Ta del standarda EN 1012 se ne uporablja za kompresorje, proizvedene, preden je CEN objavil ta standard. Zahteve tega evropskega standarda ne upoštevajo medsebojnega vpliva kompresorja/kompresorske enote in ostalih procesov, ki se izvajajo na mestu. Izključeni so: – hladilni kompresorji, ki se uporabljajo za hladilne sisteme ali toplotne črpalke, za katere so varnostne zahteve opredeljene v standardu EN 60335-2-34 ali EN 12693; – specifikacija ravni delovanja in/ali specifikacija ravni varnostne celovitosti za dele krmilnih sistemov, povezane z varnostjo. Ravni delovanja in/ali ravni varnostne celovitosti so pomemben del zasnove kompresorjev ter bi jih morala določiti proizvajalec in uporabnik na podlagi ocene tveganja (glej uvod). Ta evropski standard ne zajema varnostnih vidikov cestnega prometa, ki so obravnavani v zakonodaji ES za priklopna vozila.

Najbolje prodajani standardi