SIST EN ISO 4254-5:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4254-5:2010
Koda projekta: 00144147
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven soil-working machines (ISO 4254-5:2008)
Naslov (slovenski): Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4254-5:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 65.060.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-07
Razveljavitev: 01-sep-2018
Referenca razveljavitve: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN ISO 4254-5:2009
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4254, intended to be used together with ISO 4254-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of mounted, semi-mounted and trailed power-driven soil-working machines used in agriculture. In addition, it specifies the type of information on safe working practices (including residual risks) to be provided by the manufacturer. This part of ISO 4254 deals with significant hazards (as listed in Annex A), hazardous situations and events relevant to power-driven soil-working machines used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). This part of ISO 4254 is not applicable to: ? spading machines; ? machines fitted with a retractable device making them capable of working between two successive plants in the same row. This part of ISO 4254 is not applicable to environmental hazards or electromagnetic compatibility. It is not applicable to hazards related to moving parts for power transmission, except for strength requirements for guards and barriers, nor to maintenance or repairs carried out by professional service personnel. This part of ISO 4254 is not applicable to power-driven soil-working machines which are manufactured before the date of its publication. When requirements of this part of ISO 4254 are different from those which are stated in ISO 4254-1, the requirements of this part of ISO 4254 take precedence over the requirements of ISO 4254-1.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 4254, ki je namenjen uporabi skupaj z ISO 4254-1, opredeljuje varnostne zahteve in njihovo preverjanje pri načrtovanju in izdelavi nameščenih, pol nameščenih in vlečenih gnanih strojev za obdelavo tal, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Poleg tega določa vrste podatkov glede varnih delovnih postopkov (vključno s preostalimi tveganji), ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Ta del ISO 4254 obravnava velike nevarnosti (kot so navedene v Dodatku A), nevarne situacije in primere, ki so pomembni za te gnane stroje za obdelavo tal pri uporabi v skladu z namembnostjo ter pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4). Ta del ISO 4254 ne velja za: stroje za prekopavanje; stroje, opremljene z zložljivimi napravami, s pomočjo katerih so zmožni delovati v isti vrstici med dvema zaporednima rastlinama. Ta del ISO 4254 ne velja za okoljske nevarnost in elektromagnetno združljivost. Ne velja za nevarnosti, povezane z gibljivimi deli za prenos električne energije, razen za zahteve glede moči za ščitnike in pregrade, niti za vzdrževanje in popravila, izvedena s strani strokovnega servisnega osebja. Ta del ISO 4254 ne velja za gnane stroje za obdelavo tal, proizvedene pred datumom, ko je bil objavljen. Kadar se zahteve tega dela ISO 4254 razlikujejo od zahtev, navedenih v ISO4254-1, imajo zahteve tega dela ISO 4254 prednost pred zahtevami ISO 4254-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 708:1996/A1:2001 - Kmetijski stroji - Stroji za obdelavo tal z gnanimi delovnimi elementi - Varnost 01-jul-2010
Popravljen z SIST EN ISO 4254-5:2010/AC:2011 - Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2008) 01-maj-2011
Nadomeščen z SIST EN ISO 4254-5:2018 - Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2018) 27-jun-2018
Nadomešča SIST EN 708:1996 - Kmetijski stroji - Stroji za obdelavo tal z gnanimi delovnimi elementi - Varnost 01-jul-2010
Nadomešča SIST ISO 4254-5:1995 - Traktorji, kmetijski in gozdarski stroji - Tehnični minimum zagotovitve varnosti - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal 01-jul-2010
Revidiran SIST EN ISO 4254-5:2018 - Kmetijski stroji - Varnost - 5. del: Gnani stroji za obdelavo tal (ISO 4254-5:2018) 01-jul-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi