SIST ES 202 782 V 1.1.1:2011

Oznaka standarda: SIST ES 202 782 V 1.1.1:2011
Koda projekta: 29266
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: TTCN-3 Performance and Real Time Testing
Naslov (slovenski): Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica preskušanja in zapisa krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: Zmogljivosti TTCN-3 in realnočasovno preskušanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ES 202 782 V 1.1.1:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih
ICS: 35.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-03
Referenčna oznaka: ETSI ES 202 782 V1.1.1 (2010-07)
Področje projekta (angleško): The present document defines the real time and performance testing support package of TTCN-3. TTCN-3 can be used for the specification of all types of reactive system tests over a variety of communication ports. Typical areas of application are protocol testing (including mobile and Internet protocols), service testing (including supplementary services), module testing, testing of CORBA based platforms, APIs, etc. TTCN-3 is not restricted to conformance testing and can be used for many other kinds of testing including interoperability, robustness, regression, system and integration testing. The specification of test suites for physical layer protocols is outside the scope of the present document. TTCN-3 packages are intended to define additional TTCN-3 concepts, which are not mandatory as concepts in the TTCN-3 core language, but which are optional as part of a package which is suited for dedicated applications and/or usages of TTCN-3. While the design of TTCN-3 package has taken into account the consistency of a combined usage of the core language with a number of packages, the concrete usages of and guidelines for this package in combination with other packages is outside the scope of the present document.
Področje projekta (slovensko): Pričujoči dokument določa podporni paket za preskušanje zmogljivosti TTCN-3 in realno časovno preskušanje. TTCN-3 se lahko uporablja za specifikacijo vseh vrst preskusov reaktivnih sistemov za različne komunikacijske vhode. Značilna področja uporabe so preskušanje protokolov (vključno z mobilnimi in internetnimi protokoli), preskušanje storitev (vključno z dodatnimi storitvami), preskušanje modulov, preskušanje platform na osnovi CORBA, preskušanje API-jev itd. TTCN-3 ni omejen le na preskušanje skladnosti in se lahko uporablja za številne druge vrste preskušanj, vključno z medobratovalnostjo, stabilnostjo, regresijo ter sistemskim in integracijskim preskušanjem. Specifikacija preskusnih naborov za protokole fizičnih slojev je zunaj področja uporabe pričujočega dokumenta. Paketi TTCN-3 so namenjeni opredeljevanju dodatnih konceptov TTCN-3, ki niso obvezni kot koncepti v osnovnem jeziku TTCN-3, ampak so izbirno del paketa, primernega za namenske aplikacije in/ali uporabe TTCN-3. Medtem ko se je pri zasnovi paketa TTCN-3 upoštevala skladnost skupne uporabe osnovnega jezika s številnimi paketi, so konkretne uporabe tega paketa in smernice zanj v kombinaciji z drugimi paketi zunaj področja uporabe pričujočega dokumenta.

Najbolje prodajani standardi