SIST EN ISO 1452-3:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 1452-3:2010
Koda projekta: 00155715
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings (ISO 1452-3:2009, corrected version 2010-03-01)
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo in za podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 3. del: Fitingi (ISO 1452-3:2009, popravljena verzija 2010-03-01)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 1452-3:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.45 91.140.60 93.025
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN ISO 1452-3:2010
Področje projekta (angleško): This part of ISO 1452 specifies the characteristics of fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for piping systems intended for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this part of ISO 1452. In conjunction with ISO 1452-1, ISO 1452-2 and ISO 1452-5, it is applicable to PVC-U fittings and to joints with components of PVC-U, other plastics and non-plastics materials intended to be used for the following: a) water mains and services buried in the ground; b) conveyance of water above ground for both outside and inside buildings; c) buried and above-ground drainage and sewerage under pressure. It is applicable to fittings in piping systems intended for the supply of water under pressure up to and including 25 °C (cold water), intended for human consumption and for general purposes as well as for waste water under pressure. This part of ISO 1452 is also applicable to components for the conveyance of water and waste water up to and including 45 °C. For temperatures between 25 °C and 45 °C, Figure A.1 of ISO 1452-2:2009 applies.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 1452 določa značilnosti fitingov, narejenih iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U), za cevne sisteme, namenjene oskrbi z vodo ter podzemnemu in nadzemnemu odvodnjavanju in kanalizaciji pod tlakom. Prav tako določa preskusne parametre za preskusne metode, na katere se sklicuje ta del ISO 1452. Skupaj z ISO 1452-1, ISO 1452-2 in ISO 1452-5 velja za polivinilkloridne (PVC-U) fitinge in spoje s sestavnimi deli iz PVC-U, druge vrste polimernih in nepolimernih materialov, namenjenih za uporabo kot sledi: a) za podzemne glavne vodovode in dovode; b) nadzemni prenos vode zunaj in znotraj stavb; c) podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom. Velja za fitinge v cevnih sistemih, ki se uporabljajo za oskrbo z vodo pod tlakom do vključno 25°C (s hladno vodo), namenjeno za prehrano ljudi in za splošne namene, ter za odpadne vode pod tlakom. Ta del ISO 1452 velja tudi za komponente prenosa vode in odpadne vode do vključno 45°C. Za temperature med 25°C in 45°C velja Slika A.1 iz ISO 1452-2:2009.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 4422-3:1997 - Cevi in fitingi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za oskrbo z vodo - Specifikacije - 3. del: Fitingi in spoji 01-feb-2012
Nadomešča SIST ISO 4434:1995 - Prilagojevalni fitingi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC) za cevi pod tlakom - Montažne dolžine in velikost navojev - Metrska serija 01-feb-2012
Nadomešča SIST ISO 6455:1995 - Fitingi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) z oglavki za spoje z elastičnimi tesnilnimi obroči za cevi pod tlakom - Montažne dimenzije - Metrska serija 01-feb-2012
Nadomešča SIST EN ISO 1452-3:2010 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo z vodo in za podzemno in nadzemno odvodnjavanje in kanalizacijo pod tlakom - Nemehčan polivinilklorid (PVC-U) - 3. del: Fitingi (ISO 1452-3:2009) 01-dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi