SIST-TS CLC/TS 50560:2014

Oznaka standarda: SIST-TS CLC/TS 50560:2014
Koda projekta: 24337
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Interoperability framework requirement specification
Naslov (slovenski): Okvirne specifikacije zahtev za interoperabilnost
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CLC/TS 50560:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 35.240.01 97.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Razveljavitev: 01-Jun-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-06
Referenčna oznaka: CLC/TS 50560:2014
Področje projekta (angleško): This Technical Specification contains a specification of an Interoperability Requirements Framework, specifying seven levels of interoperability, based on four groups of interoperability steps specified by five types of interaction, plus a methodology based on conformance clauses for satisfying requirements related to the claimed level of interoperability of devices installed in a Home and Building Electronic System (HBES, HES). It is applicable to installations of a single type of HBES, or that interconnect two or more dissimilar HBESs. Within a HBES of a single type any of its capabilities for service, applications and connectivity topology can be used. Interconnection technologies used to interconnect dissimilar HBES are similarly unconstrained. For applicable installations, the scope of its provisions applies to: the connection of devices to the various communications services to enable them to communicate end-to-end across internetworked media; the processes of discovery by which devices find out about each other and configuration to associate them with each other; and the generic aspects of application operation; and management. This Technical Specification is not applicable to the interoperability required between devices to implement specific applications, such as heating or lighting control, energy management, or entertainment. The interoperability requirements defined in this Technical Specification are necessary for such application interoperability but not sufficient. This Technical Specification does not define how measurements are made; nor the algorithms that receive, process and respond to them; nor the interaction between users, service providers, and the HBES application(s). This is the responsibility of experts and organisations that specialise in particular application domains.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija zajema specifikacijo okvirnih zahtev za interoperabilnost, ki določa sedem ravni interoperabilnosti na podlagi štirih skupin korakov za interoperabilnost, ki jih opredeljuje pet vrst medsebojnih vplivov, in metodologijo, ki temelji na točkah skladnosti za izpolnjevanje zahtev, povezanih z navedeno ravnjo interoperabilnosti naprav, vgrajenih v stanovanjski in stavbni elektronski sistem (HBES, HES). Uporablja se za vgradnje enotnega tipa HBES ali ki medsebojno povezujejo dva ali več primerkov nepodobnih HBES. V okviru HBES enotnega tipa se lahko uporabi katera koli njegova zmogljivost za storitev, uporabe in topologijo povezljivosti. Tehnologije medsebojnih povezav, ki se uporabljajo za medsebojno povezavo nepodobnih HBES; so podobno neomejene. Za ustrezne vgradnje se področje uporabe določb tehnične specifikacije uporablja za: povezovanje naprav z različnimi komunikacijskimi storitvami, da se omogoči njihovo komuniciranje od enega konca do drugega prek spletnih medijev; procese odkrivanja, prek katerih naprave izvedo druga za drugo in za konfiguracijo, da se povežejo druga z drugo; in splošne vidike delovanja uporabe; ter vodstvo. Ta tehnična specifikacija se ne uporablja za interoperabilnost, zahtevano med napravami za izvajanje posebnih uporab, kot so nadzor ogrevanja in razsvetljave, energetsko upravljanje ali zabava. Zahteve za interoperabilnost iz te tehnične specifikacije so potrebne za tako interoperabilnost uporabe, a niso zadostne. Ta tehnična specifikacija ne določa načina izvajanja merjenj; algoritmov, ki jih prejmejo, obdelajo in se odzovejo nanje; prav tako ne določa medsebojnega vpliva med uporabniki, ponudniki storitev in uporabami HBES. Za to so odgovorni strokovnjaki in organizacije, ki so specializirani za posamezne domene uporabe.

Najbolje prodajani standardi