SIST EN 17211:2019

Oznaka standarda: SIST EN 17211:2019
Koda projekta: 00230362
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and macroalgae in the eulittoral zone
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Navodilo za kartiranje morskih trav in makroalg v evlitoralni coni
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17211:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 07.060 13.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN 17211:2019
Področje projekta (angleško): This document provides guidance for survey design, equipment specification, survey methods, sampling and data handling of macroalgae and marine angiosperms such as Zostera in the intertidal soft bottom environment. It does not include polyeuryhaline terrestrial angiosperms that are found in saltmarshes. Ruppia is a genus of angiosperms that can be found in brackish water. This document can also be applied to the study of Ruppia in these environments. The document comprises: - development of a mapping and sampling programme; - requirements for mapping and sampling equipment; - procedures for remote sensing data collection; - procedures for direct mapping and sampling in the field; - recommendations for taxon identification and biomass determination; - data handling.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja smernice za opazovanje, specifikacijo opreme, metode opazovanja, vzorčenje ter obdelavo podatkov za makroalge in morske kritosemenke, kot je na primer Zostera na mehkem dnu v bibavičnem pasu. Ne zajema polievrihalinih kopenskih kritosemenk, ki so prisotne v slanih močvirjih. Rupija je rod kritosemenk, ki jih je mogoče najti v somornici. Ta dokument se lahko uporablja tudi za študijo rupije v teh okoljih. Dokument vključuje: – razvoj programa za preslikavo in vzorčenje; – zahteve glede opreme za preslikavo in vzorčenje; – postopke za zbiranje podatkov z daljinskim zaznavanjem; – postopke za neposredno preslikavo in vzorčenje na terenu; – priporočila za prepoznavanje taksonov in določanje biomase; – obdelavo podatkov.

Najbolje prodajani standardi