SIST EN 16309:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16309:2014
Koda projekta: 00350015
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje družbenih lastnosti stavb - Metodologija računanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16309:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.040.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Razveljavitev: 01-jan-2015
Referenca razveljavitve: Sporocila 2015-01
Referenčna oznaka: EN 16309:2014
Področje projekta (angleško): EN 16309 is one part of a suite of European Standards. The standard provides the specific methods and requirements for the assessment of social performance of a building while taking into account the building’s functionality and technical characteristics. This European Standard applies to all types of buildings, both new and existing. In this first version of the standard, the social dimension of sustainability concentrates on the assessment of aspects and impacts for the use stage of a building expressed using the following social performance categories (from EN 15643-3): - accessibility; - adaptability; - health and comfort; - impacts on the neighbourhood; - maintenance; - safety and security. This standard does not set the rules for how building assessment schemes may provide valuation methods. Nor does it prescribe levels, classes or benchmarks of performance. Valuation methods, levels, classes or benchmarks may be prescribed in the requirements for environmental, social and economic performance in the client’s brief, building regulations, national standards, national codes of practice, building assessment and certification schemes, etc. The corporate social responsibility (CSR) of organizations is not covered by this standard. The standard gives requirements for: - the description of the object of assessment; - the system boundary that applies at the building level; - the list of indicators and procedures for the application of these indicators; - the presentation of the results in reporting and communication; - the data necessary for the application of the standard, and - verification.
Področje projekta (slovensko): EN 16309 je del niza evropskih standardov. Standard zagotavlja posebne metode in zahteve za ocenjevanje družbenih lastnosti stavbe, pri čemer upošteva funkcionalnost stavbe in tehnične značilnosti. Ta evropski standard velja za vse vrste zgradb, tako novih kot že obstoječih. V tej prvi različici standarda se družbena dimenzija trajnosti osredotoča na ocenjevanje vidikov in vplivov pri uporabi stavbe, ki so izraženi z uporabo naslednjih kategorij družbenih lastnosti (iz EN 15643-3): - dostopnost; - prilagodljivost; - zdravje in udobje; - vpliv na sosesko; - vzdrževanje; - varnost in zaščita. Ta standard ne določa pravil za to, kako lahko programi ocenjevanja stavb zagotavljajo metode vrednotenja. Prav tako ne določa ravni, razredov ali meril učinkovitosti. Metode vrednotenja, ravni, razrede ali merila lahko določajo zahteve za okoljsko, družbeno in gospodarsko učinkovitost v izjavi stranke, gradbeni predpisi, nacionalni standardi, nacionalni kodeksi ravnanja, sistemi ocenjevanja stavb in certificiranja itd. Ta standard ne zajema družbene odgovornosti podjetij v organizacijah. Standard določa zahteve za: - opis predmeta ocenjevanja; - sistemsko mejo, ki velja na ravni stavb; - seznam kazalnikov in postopkov za uporabo teh kazalnikov; - predstavitev rezultatov pri poročanju in komunikacijo; - podatke, ki so potrebni za uporabo standarda; - preverjanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidiran z SIST EN 16309:2014+A1:2015 - Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje družbenih lastnosti stavb - Metodologija računanja 01-jan-2015
Dopolnjen z SIST EN 16309:2014/kFprA1:2014 - Trajnostnost gradbenih objektov - Ocenjevanje družbenih lastnosti stavb - Metodologija računanja 01-jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi