SIST EN 9300-110:2018

Oznaka standarda: SIST EN 9300-110:2018
Koda projekta: 04004091
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - LOTAR -LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data - Part 110: CAD mechanical 3D Explicit geometry information
Naslov (slovenski): Aeronavtika - LOTAR - Dolgotrajno arhiviranje in iskanje digitalne tehnične dokumentacije o izdelkih, kot so podatki o 3D, CAD in PDM - 110. del: CAD mehanske 3D eksplicitne informacije o geometriji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9300-110:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.110 35.240.10 35.240.30 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 9300-110:2018
Področje projekta (angleško): This document defines the requirements on a digital archive to preserve for the long term the 3D explicit geometry of single CAD parts. The goal is to preserve the 3D information without loss with respect to the geometry produced by the original CAD system, following the principles laid down in EN 9300-003 “Fundamentals and Concepts”, including the use of an open data format. 1.2 In scope The following is in scope of this part of EN 9300: — business specification for long term archiving and retrieval of CAD 3D explicit geometry (see Clause 5); — essential information of CAD 3D explicit geometry (solids, curves, surfaces, and points) to be preserved (see Clause 6); — data structures detailing the main fundamentals and concepts of CAD 3D explicit geometry (see Clause 7); — verification rules to check CAD 3D explicit geometry for consistency and data quality (see Clause 8); — validation rules to be stored with the CAD 3D explicit geometry in the archive to check essential characteristics after retrieval (see Clause 9). NOTE This includes the geometrical external shape resulting from CAD disciplines 3D entities (e.g., 3D Structural components, 3D Tubing, 3D electrical harness, 3D composite, etc.).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve digitalnega arhiva za dolgotrajno shranjevanje 3D eksplicitne geometrije posameznih delov CAD. Cilj je ohraniti 3D informacije brez izgub podatkov glede na geometrijo, ki jo proizvede prvotni sistem CAD, v skladu z načeli, določenimi v standardu EN 9300-003 »Osnove in pojmi«, vključno z uporabo odprte oblike zapisa podatkov. Na področje uporabe tega dela standarda EN 9300 sodi naslednje: – poslovna specifikacija za dolgotrajno arhiviranje in iskanje CAD 3D eksplicitne geometrije (glejte točko 5); – osnovne informacije CAD 3D eksplicitne geometrije (liki, krivulje, površine in točke) za arhiviranje (glejte točko 6); – podatkovne strukture za podroben opis glavnih osnov in pojmov CAD 3D eksplicitne geometrije (glej točko 7); – preverjanje pravil za preverjanje CAD 3D eksplicitne geometrije glede doslednosti in kakovosti podatkov (glejte točko 8); – pravila ocenjevanja, ki bodo shranjena v arhivu skupaj s CAD 3D eksplicitno geometrijo za preverjanje osnovnih značilnosti po iskanju (glejte točko 9). OPOMBA To vključuje geometrijsko zunanjo obliko, ki je posledica 3D entitet na področjih CAD (npr. 3D strukturne komponente, 3D ocevje, 3D električna napeljava, 3D kompozit itd.).

Najbolje prodajani standardi