SIST EN 1990:2004

Oznaka standarda: SIST EN 1990:2004
Koda projekta: 00250076
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Eurocode - Basis of structural design
Naslov (slovenski): Eurocode – Osnove projektiranja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1990:2004 slovenski jezik Active SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
SIST EN 1990:2004 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KON - Konstrukcije
ICS: 91.010.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Refer. št. objave: Sporocila 2004-09-01
Referenčna oznaka: EN 1990:2002
Področje projekta (angleško): (1) EN 1990 establishes Principles and requirements for the safety, serviceability and durability of structures, describes the basis for their design and verification and gives guidelines for related aspects of structural reliability. (2) EN 1990 is intended to be used in conjunction with EN 1991 to EN 1999 for the structural design of buildings and civil engineering works, including geotechnical as-pects, structural fire design, situations involving earthquakes, execution and temporary structures. NOTE For the design of special construction works (e.g. nuclear installations, dams, etc.), other provi-sions than those in EN 1990 to EN 1999 might be necessary. (3) EN 1990 is applicable for the design of structures where other materials or other actions outside the scope of EN 1991 to EN 1999 are involved. (4) EN 1990 is applicable for the structural appraisal of existing construction, in devel-oping the design of repairs and alterations or in assessing changes of use. NOTE Additional or amended provisions might be necessary where appropriate.
Področje projekta (slovensko): EN 1990 vzpostavlja načela in zahteve za varnost, uporabnost in vzdržljivost konstrukcij, opisuje osnove za njihovo načrtovanje in potrditev ter podaja vodila za s tem povezane vidike strukturne zanesljivosti. EN 1990 je namenjen za uporabo skupaj z od EN 1991 do EN 1999, za projektiranje zgradb in civilnih inženirskih del, vključno z geotehničinimi vidiki, strukturnim načrtom v primeru ognja, situacijami, ki vključujejo potrese, izvedbo in začasne konstrukcije. OPOMBA: Za načrtovanje posebnih konstrukcijskih del (npr. jedrske postavitve, jezovi itd.), so lahko potrebne druge določbe, kot so tiste v od EN 1990 do EN 1999. EN 1990 velja za projektiranje, kjer so vključeni drugi materiali ali druga dejanja, ki so zunaj obsega od EN 1991 do EN 1999. EN 1990 velja za strukturno presojo obstoječih konstrukcij, pri razvoju načrta popravil in sprememb ali pri ocenitvi sprememb uporabe.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1990:2021 - Evrocode - Osnove projektiranja 01-nov-2020
Popravljen z SIST EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 - Evrokod - Osnove projektiranja 12-dec-2009
Nadomešča SIST ENV 1991-1:1998 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 1. del: Osnove projektiranja 01-sep-2004
Dopolnjen z SIST EN 1990:2004/A1:2006 - Evrokod - Osnove projektiranja 01-maj-2006


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi