SIST EN ISO 12813:2020

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12813:2020
Koda projekta: 00278495
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO 12813:2019)
Naslov (slovenski): Elektronsko pobiranje pristojbin - Komunikacija za potrditev skladnosti avtonomnih sistemov (ISO 12813:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12813:2020 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: EN ISO 12813:2019
Področje projekta (angleško): This document defines requirements for short-range communication for the purposes of compliance checking in autonomous electronic fee collecting systems. Compliance checking communication (CCC) takes place between a road vehicle's on-board equipment (OBE) and an interrogator (roadside mounted equipment, mobile device or hand-held unit), and serves to establish whether the data that are delivered by the OBE correctly reflect the road usage of the corresponding vehicle according to the rules of the pertinent toll regime. The operator of the compliance checking interrogator is assumed to be part of the toll charging role as defined in ISO 17573-1. The CCC permits identification of the OBE, vehicle and contract, and verification of whether the driver has fulfilled his obligations and the checking status and performance of the OBE. The CCC reads, but does not write, OBE data. This document is applicable to OBE in an autonomous mode of operation; it is not applicable to compliance checking in dedicated short-range communication (DSRC)-based charging systems. It defines data syntax and semantics, but not a communication sequence. All the attributes defined herein are required in any OBE claimed to be compliant with this document, even if some values are set to “not defined” in cases where certain functionality is not present in an OBE. The interrogator is free to choose which attributes are read in the data retrieval phase, as well as the sequence in which they are read. In order to achieve compatibility with existing systems, the communication makes use of the attributes defined in ISO 14906 wherever useful. The CCC is suitable for a range of short-range communication media. Specific definitions are given for the CEN-DSRC as specified in EN 15509, as well as for the use of ISO CALM IR, the Italian DSRC as specified in ETSI ES 200 674-1, ARIB DSRC and WAVE DSRC as alternatives to the CEN-DSRC. The attributes and functions defined are for compliance checking by means of the DSRC communication services provided by DSRC application layer, with the CCC attributes and functions made available to the CCC applications at the roadside equipment (RSE) and OBE. The attributes and functions are defined on the level of application data units (ADU).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za komunikacijo kratkega dosega za namene preverjanja skladnosti avtonomnih sistemov za elektronsko pobiranje pristojbin. Komunikacija za preverjanje skladnosti (CCC) poteka med opremo, vgrajeno v cestno vozilo (OBE), in čitalnikom (ob cesti nameščena oprema, mobilna naprava ali ročna enota) ter omogoča preverjanje, ali podatki, dostavljeni v opremo, vgrajeno v cestno vozilo, pravilno odražajo uporabo ceste ustreznega vozila v skladu s pravili pristojnega režima cestninjenja. Upravljavec čitalnika za preverjanje skladnosti se obravnava kot del postopka zaračunavanja cestnine, kot je določeno v standardu ISO 17573-1. Komunikacija za preverjanje skladnosti dovoljuje prepoznavanje opreme, vgrajene v cestno vozilo, vozila in pogodbe ter omogoča preverjanje tega, ali je voznik izpolnil svoje obveznosti, kakšno je stanje preverjanja in ali oprema, vgrajena v vozilo, deluje pravilno. Komunikacija za preverjanje skladnosti omogoča branje, ne pa tudi zapisovanja podatkov opreme, vgrajene v vozilo. Ta dokument se uporablja za opremo, vgrajeno v vozilo, v avtonomnem načinu delovanja; ne uporablja se za preverjanje skladnosti v namenskih sistemih za zaračunavanje na podlagi komunikacije kratkega dosega (DSRC). Določa skladnjo in semantiko podatkov, ne pa komunikacijskega zaporedja. Vsi atributi, določeni v tem dokumentu, so zahtevani za katero koli opremo, vgrajeno v vozilo, ki naj bi bila v skladu s tem dokumentom, tudi če so nekatere vrednosti nastavljene kot »nedoločene« v primerih, ko oprema, vgrajena v vozilo, nima določene funkcionalnosti. Čitalnik lahko poljubno izbere atribute za branje v fazi pridobivanja podatkov in zaporedje, v katerem so prebrani. Za doseganje združljivosti z obstoječimi sistemi komunikacija uporablja atribute, določene v standardu ISO 14906, kjer koli je to uporabno. Komunikacija za preverjanje skladnosti je primerna za nabor medijev za komunikacijo kratkega dosega. Posebne opredelitve so podane za CEN-DSRC, kot je določeno v standardu EN 15509, ter za uporabo standarda ISO CALM IR, italijanskega sistema namenske komunikacije kratkega dosega, kot je določeno v standardih ETSI ES 200 674-1, ARIB DSRC in WAVE DSRC kot alternativah standardu CEN-DSRC. Opredeljeni atributi in funkcije so namenjeni za preverjanje skladnosti s pomočjo komunikacijskih storitev kratkega dosega, ki jih zagotavlja aplikacijski nivo kratkega dosega, pri čemer so atributi in funkcije komunikacije za preverjanje skladnosti dostopni aplikacijam za preverjanje skladnosti pri obcestni opremi (RSE) in opremi, vgrajeni v vozilo. Atributi in funkcije so določeni na ravni aplikacijskih podatkovnih enot (ADU).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 12813:2016/A1:2017 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Komunikacija za potrditev skladnosti avtonomnih sistemov - Dodatek 1 (ISO 12813:2015/Amd 1:2016) 01-Mar-2020
Nadomešča SIST EN ISO 12813:2016 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Komunikacija za potrditev skladnosti avtonomnih sistemov (ISO 12813:2015) 08-Jun-2022
Revidiran oSIST prEN ISO 12813:2022 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Komunikacija za potrditev skladnosti avtonomnih sistemov (ISO/DIS 12813:2022) 05-May-2021
Nadomešča SIST EN ISO 12813:2016 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Komunikacija za potrditev skladnosti avtonomnih sistemov (ISO 12813:2015) 01-Mar-2020
Nadomešča SIST EN ISO 12813:2016/A1:2017 - Elektronsko pobiranje pristojbin - Komunikacija za potrditev skladnosti avtonomnih sistemov - Dodatek 1 (ISO 12813:2015/Amd 1:2016) 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi