SIST EN 12757-1:2006+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 12757-1:2006+A1:2010
Koda projekta: 00271044
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing
Naslov (slovenski): Mešalne naprave za premaze - Varnostne zahteve - 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov (vključno z dopolnilom A1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12757-1:2006+A1:2010 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-10
Referenčna oznaka: EN 12757-1:2005+A1:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to the design and construction of mixing machinery for liquid coating materials equipped with container of maximal volume ≤ 10 l used by vehicle refinishers and their coating materials distributors. The pressure related parts of the machines covered are classified as no higher than category I under article 9 of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to mixing machinery mentioned above, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer. Mixing machinery can operate by stirring or vibrating (shaking) and consists of the following equipment: - cabinet; - stirrer; - vibrator; - shaker; - drive unit and related devices; - container for coating material; - safety, measuring and control devices; - lighting; - heating equipment and/or air conditioning inside the mixing cabinet. The mixing machinery may be fixed or mobile.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za načrtovanje in izdelavo mešalnih naprav za tekoče premaze, opremljenih z vsebnikom z največjo prostornino ≤ 10 l, ki jih uporabljajo zaposleni v lakirnicah za popravila avtomobilov in njihovi dobavitelji premazov. Deli zajetih naprav, povezani s tlakom, niso razvrščeni višje kot v kategorijo I po členu 9 Direktive 97/23/ES o tlačni opremi. Ta evropski standard obravnava vse bistvene nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, ki se nanašajo na zgoraj omenjene mešalne naprave, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec. Mešalne naprave lahko delujejo z mešanjem ali tresenjem (stresanjem) in so sestavljene iz naslednje opreme: - ohišja; - mešalnika; - vibratorja; - stresalnika; - pogonske enote in povezanih pripomočkov; - vsebnika za premaz; - varnostnih, merilnih in krmilnih pripomočkov; - osvetljave; - grelne opreme in/ali klimatske naprave v mešalnem ohišju. Mešalne naprave so lahko stacionarne ali premične.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 12757-1:2006/kprA1:2010 - Mešalne naprave za premaze - Varnostne zahteve - 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov - Dopolnilo A1 01-Oct-2010
Nadomešča SIST EN 12757-1:2006 - Mešalne naprave za premaze – Varnostne zahteve – 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov 01-Oct-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi