SIST EN 16985:2019

Oznaka standarda: SIST EN 16985:2019
Koda projekta: 00271061
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Spray booths for organic coating material - Safety requirements
Naslov (slovenski): Kabine za nanašanje organskih premazov - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16985:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN 16985:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and hazardous events (see clause 4) relevant to spray booths for the application of organic liquid and powder coating materials, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer, including reasonably foreseeable misuse. NOTE 1 For classification of spray booths see clause 3. NOTE 2 For elements of spray booths see clause 3. Interfaces between spray booths and other equipment used in coating application are given in figure 1. The specific significant risks related to the use of this machinery with foodstuff and pharmaceutical products are not dealt with in this standard. This European Standard is not applicable to: - spraying areas (spaces for application of organic coating materials which are limited only by one side wall used for extraction of exhaust ventilation); - platforms attached to spray booths (e.g. for touch-up coating jobs); - the walls of spray booths, if they are parts of a building; NOTE national regulations may apply for the integration of walls into a spray booth. - flock booth (see EN 50223). This European Standard is not applicable to machinery manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, nevarne razmere in nevarne dogodke (glej točko 4) za kabine za nanašanje organskih tekočih in praškastih premazov, kadar se uporabljajo v skladu s svojim namenom in pod pogoji, ki jih predvideva proizvajalec, vključno s pogoji pričakovane nepravilne uporabe. OPOMBA 1: Za klasifikacijo kabin glej točko 3. OPOMBA 2: Za elemente kabin glej točko 3. Vmesniki med kabinami in drugo opremo, ki se uporablja za nanašanje premazov, so prikazani na sliki 1. Ta standard ne zajema posebnih znatnih tveganj, povezanih z uporabo teh strojev z živili in farmacevtskimi izdelki. Ta evropski standard se ne uporablja za: – območja nanašanja (prostori za nanašanje organskih premazov, ki so omejeni samo z eno stransko steno, ki se uporablja za odvajanje izpustov pri prezračevanju); – platforme, pritrjene na kabine (npr. za nanašanje premazov z dotikom); – stene kabin, če so del objekta; OPOMBA: Za integracijo sten v kabino lahko veljajo nacionalni predpisi. – kabine za nanos kosmičev (glej EN 50223). Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, ki so bili izdelani, preden je bil objavljen kot standard EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12215:2005+A1:2009 - Obrati za premaze in prevleke - Kabine za nanašanje tekočih organskih snovi - Varnostne zahteve 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 12215:2005+A1:2009 - Obrati za premaze in prevleke - Kabine za nanašanje tekočih organskih snovi - Varnostne zahteve 11-Dec-2018
Nadomešča SIST EN 13355:2005+A1:2009 - Premazne naprave - Kombinirane kabine za brizganje in sušenje - Varnostne zahteve 11-Dec-2018
Nadomešča SIST EN 12981:2005+A1:2009 - Obrati za premaze in prevleke - Kabine za nanašanje organskih prahastih snovi - Varnostne zahteve 11-Dec-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi