SIST EN ISO 35106:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 35106:2019
Koda projekta: 00012386
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Metocean, ice, and seabed data (ISO 35106:2017)
Naslov (slovenski): Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Obratovanje v arktičnem okolju - Meteorološko-oceanografski podatki ter podatki o ledu in morskem dnu (ISO 35106:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 35106:2019 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 07.060 75.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN ISO 35106:2019
Področje projekta (angleško): ISO 35106:2017 specifies requirements and provides recommendations and guidance for the collection, analysis and presentation of relevant physical environmental data for activities of the petroleum and natural gas industries in arctic and cold regions. Activities include design and operations, which involve planning and actual execution. Reference to arctic and cold regions in this document is deemed to include both the Arctic and other locations characterized by low ambient temperatures and the presence or possibility of sea ice, icebergs, shelf ice, glaciers, icing conditions, persistent snow cover, frozen surfaces of lakes and rivers, localized and rapidly changing weather systems and/or permafrost. ISO 35106:2017 outlines requirements for a range of different operations that have been or are presently being undertaken and for existing design concepts. This document can also be used for other operations and new design concepts in arctic and cold regions as long as it is recognized that all data requirements are not necessarily addressed.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 35106:2017 določa zahteve ter podaja priporočila in smernice glede zbiranja, analize ter predstavitve ustreznih fizičnih okoljskih podatkov za dejavnosti industrije za predelavo nafte in zemeljskega plina v arktičnih in hladnih območjih. Dejavnosti zajemajo projektiranje in obratovanje, ki vključujejo načrtovanje ter dejansko izvedbo. Sklic na arktična in hladna območja v tem dokumentu vključuje Arktiko in druge lokacije, katerih značilnost so nizke temperature okolice ter prisotnost ali možnost nastanka ledu na morju, ledenih gora, ledenih polic, ledenikov, zaledenitve, trajne snežne odeje, ledenih površin jezer in rek, lokaliziranih in hitro spreminjajočih se vremenskih sistemov in/ali permafrosta. Standard ISO 35106:2017 določa zahteve za nabor različnih operacij, ki so se izvajale ali se trenutno izvajajo, in za obstoječe koncepte projektiranja. Ta dokument se lahko uporablja tudi za druge operacije in nove koncepte projektiranja v arktičnih in hladnih območjih, če se prepozna, da ni nujno nasloviti vseh zahtev glede podatkov.

Najbolje prodajani standardi