SIST ISO 16439:2015

Oznaka standarda: SIST ISO 16439:2015
Koda projekta: 056756
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the impact of libraries
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO 16439:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 16439:2015 slovenski jezik Active SISTP-SM: 125.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 16439:2015 angleški jezik Active SIST-M: 99.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-01
Področje projekta (angleško): This International Standard defines terms for impact assessment of libraries and specifies methods for such assessment — for the purpose of strategic planning and internal quality management of libraries; — to facilitate comparison of library impact over time and between libraries of similar type and mission; — to promote the libraries’ role and value for learning and research, education and culture, social and economic life; — to support political decisions on levels of service and strategic goals for libraries. This International Standard considers the impact of libraries on individuals, institutions and society. It is applicable to all types of libraries in all countries. However, not all methods described in this International Standard apply to all libraries. Limitations on the applicability of individual methods are specified in the descriptions.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa izraze za ocenjevanje vpliva knjižnic in specifične metode za tako ocenjevanje: – za namene strateškega načrtovanja in notranjega vodenja kakovosti knjižnic; – za primerjavo vpliva knjižnic v daljšem časovnem obdobju in za primerjavo med knjižnicami iste vrste in z istim poslanstvom; – za spodbujanje vloge in vrednosti knjižnic pri učenju in raziskavah, pri izobraževanju in kulturi, v družbenem in ekonomskem življenju: – za podporo pri političnih odločitvah na ravni storitvenih in strateških ciljev za knjižnice. Ta mednarodni standard obravnava vpliv knjižnic na posameznike, institucije in družbo. Uporablja se za vse vrste knjižnic v vseh državah. Vendar se vse metode, ki so opisane v tem mednarodnem standardu, ne uporabljajo za vse knjižnice. Omejitve uporabnosti posameznih metod so določene v opisih.

Najbolje prodajani standardi