SIST EN 13941-2:2019+A1:2022

Oznaka standarda: SIST EN 13941-2:2019+A1:2022
Koda projekta: 00107091
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): District heating pipes - Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 2: Installation
Naslov (slovenski): Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 2. del: Vgradnja (vključno z dopolnilom A1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13941-2:2019+A1:2022 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 23.040.07 91.140.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-03
Referenčna oznaka: EN 13941-2:2019+A1:2021
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements for design, calculation and installation of factory made thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried networks for continuous operation with treated hot water at various temperatures up to 120 ºC and occasionally with peak temperatures up to 140 ºC and maximum internal pressure 2,5 MPA. Flexible pipe systems according to EN 15632 are not under the scope of this standard. The standard EN 13941, Design and installation of thermal insulated bonded single and twin pipe systems for directly buried hot water networks consists of two parts: a) EN 13941-1: Design; b) EN 13941-2: Installation. The requirements and stipulations in this part: prEN 13941-2, form an unbreakable unity with those of prEN 13941-1. This part shall therefore exclusively be used in combination with prEN 13941-1. The principles of the standard may be applied to thermal insulated pipe systems with pressures higher than 2,5 MPa, provided that special attention is paid to the effects of pressure. Adjacent pipes, not buried, but belonging to the network (e. g. pipes in ducts, valve chambers, road crossings above ground etc.) may be designed and installed according to this standard. This standard presupposes the use of treated water, which by softening, demineralisation, de-aeration, adding of chemicals, or otherwise has been treated to effectively prevent internal corrosion and deposits in the pipes. This standard is not applicable for such units as: a) pumps; b) heat exchangers; c) boilers, tanks; d) systems behind domestic substations.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za projektiranje, izračun in vgradnjo tovarniško izdelanih toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana omrežja za neprekinjeno delovanje z obdelano vročo vodo pri različnih temperaturah do 120 °C in občasnih najvišjih temperaturah do 140 °C ter najvišjem notranjem tlaku 2,5 MPa. Ta standard ne zajema gibkih cevnih sistemov v skladu s standardom EN 15632. Standard EN 13941, Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja je sestavljen iz dveh delov: a) EN 13941-1: Projektiranje b) EN 13941-2: Vgradnja Zahteve in določbe iz tega dela standarda: prEN 13941-2 je neločljivo povezan z zahtevami in določbami standarda prEN 13941-1. Ta del se zato uporablja izključno skupaj s standardom prEN 13941-1. Načela standarda se lahko uporabljajo za toplotno izolirane cevne sisteme s tlaki, višjimi od 2,5 MPa, če je posebna pozornost namenjena učinkom tlaka. Sosednje cevi, ki niso zakopane, vendar pripadajo omrežju (npr. cevi v jaških, ventilskih komorah, cestnih prehodih nad tlemi itd.), je mogoče projektirati in vgraditi na podlagi tega standarda. Ta standard predpostavlja uporabo obdelane vode, ki z mehčanjem, demineralizacijo, razzračevanjem, dodajanjem kemikalij ali z drugo obdelavo učinkovito preprečuje notranjo korozijo in nastajanje oblog na ceveh. Ta standard se ne uporablja za enote, kot so: a) črpalke; b) toplotni izmenjevalniki; c) kotli, rezervoarji; d) sistemi za domačimi razdelilnimi postajami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 13941-2:2019 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 2. del: Vgradnja 29-Sep-2021
Konsolidira SIST EN 13941-2:2019/oprA1:2021 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Projektiranje in vgradnja toplotno izoliranih spojenih eno- in dvocevnih sistemov za neposredno zakopana vročevodna omrežja - 2. del: Vgradnja - Dopolnilo A1 29-Sep-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi