SIST EN IEC 60519-12:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60519-12:2018
Koda projekta: 62456
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating
Naslov (slovenski): Varnost pri električnih grelnih inštalacijah in elektromagnetni obdelavi - 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60519-12:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 97.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Referenčna oznaka: EN IEC 60519-12:2018
Področje projekta (angleško): IEC 60519 specifies safety requirements for industrial electroheating equipment and installations in which infrared radiation - usually generated by infrared emitters - is significantly dominating over heat convection or heat conduction as means of energy transfer to the workload. A further limitation of the scope is that the infrared emitters have a maximum spectral emission at longer wavelengths than 780 nm in air or vacuum, and are emitting wideband continuous spectra such as by thermal radiation or high pressure arcs. IEC 60519-1:2015 defines infrared as radiation within the frequency range between 400 THz and 300 GHz. This corresponds to a wavelength range between 780 nm and 10 μm in vacuum. Industrial infrared heating commonly uses thermal infrared sources with rated temperatures between 500 °C and 3 000 °C; the emitted radiation from these sources dominates in the wavelength range between 780 nm and 10 μm. Since substantial emission of thermal emitters can extend either to wavelengths below 780 nm or above 3 000 nm, the safety aspects of emitted visible light and emission at wavelengths longer than 3 000 nm are also considered in this document. This standard is not applicable to: - infrared installations with lasers or light-emitting diodes (LEDs) as main sources - they are covered by IEC 62471:2006 and IEC 60825-1:2014; - appliances for use by the general public; - appliances for laboratory use - they are covered by IEC 61010-1:2010; - electroheating installations where resistance heated bare wires, tubes or bars are used as heating elements, and infrared radiation is not a dominant side effect of the intended use, covered by IEC 60519-2:2006; - infrared heating equipment with a nominal combined electrical power of the infrared emitters of less than 250 W; - handheld infrared equipment. Industrial infrared electroheating equipment under the scope of this standard typically uses the Joule effect for the conversion of electric energy into infrared radiation by one or several sources. Radiation is then emitted from one or several elements onto the material to be treated. Such infrared heating elements are in particular: - thermal infrared emitters in the form of tubular, plate-like or otherwise shaped ceramics with a resistive element inside; - infrared quartz glass tube or halogen lamp emitters with a hot filament as a source; - non insulated elements made from molybdenum disilicide, silicon carbide, graphite, ironchromium- aluminium alloys, refractory metals or comparable materials; - wide-spectrum arc lamps.
Področje projekta (slovensko): IEC 60519 določa posebne varnostne zahteve za industrijsko električno grelno opremo in inštalacije, v katerih infrardeče sevanje, ki ga ponavadi ustvarijo infrardeča sevala, občutno presega toplotno konvekcijo ali toplotno prevodnost, kar zadeva prenos energije v delovno obremenitev. Dodatna omejitev področja uporabe na infrardeča sevala, ki imajo najvišjo spektralno emisijo pri valovnih dolžinah, daljših od 780 nm, v zraku ali vakuumu in oddajajo neprekinjene širokopasovne spektre, kakor pri lokih toplotnega sevanja ali visokega tlaka. Standard IEC 60519-1:2015 opredeljuje infrardeče sevanje kot sevanje na frekvenčnem območju med 400 THz in 300 GHz. To ustreza razponu valovnih dolžin od 780 nm do 10 μm v vakuumu. Pri industrijskem infrardečem ogrevanju se ponavadi uporabljajo viri infrardečega sevanja z nazivnimi temperaturami med 500 in 3000 °C; sevanje, oddano iz teh virov, je predvsem v razponu valovnih dolžin od 780 nm do 10 μm. Znatni del emisij iz toplotnih seval lahko sega pod 780 nm ali nad 3000 nm, zato so v tem dokumentu upoštevani tudi varnostni vidiki za oddano vidno svetlobo in emisije pri valovnih dolžinah, daljših od 3000 nm. Ta standard se ne uporablja za: – inštalacije z glavnim virom infrardečega sevanja v obliki laserjev ali svetlečih diod (LED) – zajemata jih standarda IEC 62471:2006 in IEC 60825-1:2014; – aparati za splošno uporabo; – aparati za laboratorijsko uporabo – zajema jih standard IEC 61010-1:2010; – inštalacije za električno ogrevanje, v katerih se kot grelni elementi uporabljajo uporovne žice, cevi ali palice in infrardeče sevanje ni prevladujoč stranski učinek predvidene uporabe, ki jih zajema standard IEC 60519-2:2006; – oprema z infrardečim ogrevanjem z nominalnim združenim električnim tokom infrardečih seval, manjšim od 250 W; – ročna oprema z infrardečim sevanjem. Industrijska oprema z infrardečim električnim ogrevanjem, ki spada na področje uporabe tega standarda, običajno v skladu z Joulovim zakonom pretvarja električno energijo v infrardeče sevanje iz enega ali več virov. Eden ali več elementov nato oddajo sevanje v material, ki bo obdelan. Takšni elementi infrardečega ogrevanja so predvsem: – toplotna infrardeča sevala iz cevaste, ploščate ali poljubno oblikovane keramike z upornim elementom v notranjosti; – infrardeča sevala z vročo žarilno nitko kot virom sevanja, tj. rešetke iz kvarčnega stekla ali halogenske sijalke; – neizolirani elementi iz molibdenovega disilicida, silicijevega karbida, grafita, železo-kromovo-aluminijeve zlitine, težkotaljivih materialov ali primerljivih materialov; – električne sijalke širokega spektra.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60519-12:2013 - Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem 06-Mar-2018
Nadomešča SIST EN 60519-12:2013 - Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem 07-Jun-2022
Revidiran SIST EN 60519-12:2013 - Varnost pri električnih grelnih inštalacijah - 12. del: Posebne zahteve za inštalacije z infrardečim električnim ogrevanjem 29-Mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi