SIST EN 16231:2012

Oznaka standarda: SIST EN 16231:2012
Koda projekta: JW003002
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Energy efficiency benchmarking methodology
Naslov (slovenski): Metodologija za primerjalno analizo energijske učinkovitosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16231:2012 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.080.99 13.020.20 27.015
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-11
Referenčna oznaka: EN 16231:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements and provides recommendations for energy efficiency benchmarking methodology. The purpose of energy efficiency benchmarking is to establish the relevant data and indicators on energy consumption, both technical and behavioural, qualitative and quantitative in comparing performance between or within entities. Energy efficiency benchmarking can be either internal (within a specific organisation) or external (between organisations including competitors). This standard describes how to establish the boundaries of what is being benchmarked, including for example facilities, activities, processes, products, services and organisations. This European Standard provides guidance on the criteria to be used in order to choose the appropriate level of detail for the data collection, processing and reviewing which suits the objective of the benchmarking. This European Standard does not itself state specific performance requirements with respect to energy use. For all activities related to the continual improvement cycle (such as the Plan-Do-Check-Act methodology) reference shall be made to management systems in the organisation.
Področje projekta (slovensko): Evropski standard določa zahteve in zagotavlja priporočila za metodologija za primerjalno analizo energijske učinkovitosti. Namen določanja referenčnih vrednosti energijske učinkovitosti je določiti ustrezne podatke in indikatorje o porabi energije s tehničnega, vedenjskega, kvalitativnega in kvantitativnega vidika, pri čemer se primerja učinkovitost delovanja med enotami in v njih. Določanje referenčnih vrednosti energijske učinkovitosti je lahko notranje (znotraj določene organizacije) ali zunanje (med organizacijami s konkurenti). V tem standardu je opisano, kako postaviti meje za elemente, za katere so se določile referenčne vrednosti energijskih vrednosti, vključno na primer z vzorčnimi objekti, dejavnostmi, postopki, izdelki, storitvami in organizacijami. Ta evropski standard zagotavlja navodila o merilih, ki se bodo uporabila za izbiro ustrezne ravni podrobnosti za zbiranje, obdelavo in pregledovanje podatkov, ki ustrezajo cilju določanja referenčnih vrednosti. V tem evropskem standardu niso navedene posebne zahteve učinkovitosti delovanja v zvezi z rabo energije. Za vse dejavnosti, ki se nanašajo na cikel nenehnih izboljšav (kot je metodologija »načrtuj, naredi, preveri, ukrepaj« (PDCA)), je potrebno sklicevanje na sisteme upravljanja v organizaciji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 16231:2012 - Metodologija primerjalne analize energijske učinkovitosti 01-Nov-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi