SIST EN IEC 61820-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 61820-1:2019
Koda projekta: 65921
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles (IEC 61820-1:2019)
Naslov (slovenski): Električne inštalacije za letališko razsvetljavo na tleh letališč - 1. del: Temeljna načela (IEC 61820-1:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 61820-1:2019 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 29.140.50 49.100 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN IEC 61820-1:2019
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61820 covers principles of design and installation requirements for AGL systems including control, monitoring and transformation of energy, the cables and any electrical component utilized to produce the light intended to be used as a visual aid for air and ground navigation. This document defines in general the fundamental principles to provide safe, reliable and efficient operation of AGL systems independent of the particular system design. Where certain aspects of design are specific to a particular type of system (e.g. series-circuit), these are supplemented in the applicable part. NOTE Local / national regulations can be different from the provisions of this document.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 61820 zajema načela načrtovanja in namestitvene zahteve za sisteme talne letališke razsvetljave (AGL), vključno z nadzorom, spremljanjem ter pretvorbo energije, kablov in vseh električnih komponent, ki se uporabljajo za proizvodnjo svetlobe, namenjene vizualni pomoči za zračno in talno navigacijo. Ta dokument v splošnem določa temeljna načela za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega delovanja sistemov AGL, neodvisno od zasnove posameznega sistema. Če so določeni vidiki zasnove specifični za določeno vrsto sistema (npr. serijsko vezje), je to dopolnjeno v ustreznem delu. OPOMBA: Lokalni/nacionalni predpisi se lahko razlikujejo od določb tega dokumenta.

Najbolje prodajani standardi