SIST EN 9278:2018

Oznaka standarda: SIST EN 9278:2018
Koda projekta: 04004154
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Splošna načela upravljanja zastarelosti kemikalij, materialov in procesov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9278:2018 angleški jezik Active SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 21.020 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Področje projekta (angleško): Obsolescence is a significant risk factor for an organisation and/or a programme activity regarding the continuity of productions, services and maintenance in operational conditions of equipments and systems. It can appear in any phase of the product life cycle. Thus it is essential that the organisation determines the best strategy to be implemented in order to control these risks, implying its customers and suppliers in the definition of this strategy. This recommendation is a document meant to be used as guidelines, for an organisation and/or a given programme, for the implementation of a coordinated management process of obsolescence risks related to chemical products and to their effects on products, especially on materials, processes and mechanical parts. Can be subject to obsolescences: — all categories of equipments as well as their components; — materials and processes used to produce, operate or maintain a product; — all that can be bought, manufactured, repaired, be it done internally or externally; — means of production, test and maintain. This document excludes obsolescences related to electronic components and softwares (for more information on that subject see EN 62402).
Področje projekta (slovensko): Zastarelost je pomemben dejavnik tveganja za organizacijsko in/ali programsko dejavnost v zvezi z nadaljnjo proizvodnjo, storitvami ter vzdrževanjem v delovnih pogojih opreme in sistemov. Do nje lahko pride na kateri koli stopnji življenjskega cikla izdelka. Zato je bistveno, da organizacija določi najboljšo strategijo, ki jo je treba uvesti za vzpostavitev nadzora nad temi tveganji ter v opredelitvi katere morajo biti upoštevani naročniki in dobavitelji. To priporočilo je dokument, ki ga je treba v okviru organizacijske in/ali programske dejavnosti uporabljati kot vodilo za izvajanje usklajenega postopka upravljanja tveganj v zvezi z zastarelostjo, povezanih s kemičnimi izdelki in njihovim učinkom na izdelke, zlasti na materiale, procese ter mehanske dele. Zastarelosti so lahko izpostavljeni naslednji elementi: – oprema vseh kategorij in njeni sestavni deli; – materiali in procesi za proizvodnjo, upravljanje ali vzdrževanje izdelka; – elementi, ki jih je mogoče kupiti, proizvesti, popraviti (notranje ali zunanje); – sredstva proizvodnje, preskušanja in vzdrževanja. Zastarelost elektronskih sestavnih delov in programske opreme v tem dokumentu ni zajeta (za več informacij o tem glej EN 62402).

Najbolje prodajani standardi