SIST EN ISO 15614-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15614-1:2017
Koda projekta: 00121531
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017-10-01)
Naslov (slovenski): Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 1. del: Obločno in plamensko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin (ISO 15614-1:2017, popravljena verzija 2017-10-01)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15614-1:2017 (DE) nemški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 15614-1:2017 (EN) angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.10 77.080.20 77.120.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: EN ISO 15614-1:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard is part of a series of standards, details of this series are given in prEN ISO 15607, annex A. This standard specifies how a preliminary welding procedure specification is qualified by welding procedure tests. This standard defines the conditions for the execution of welding procedure tests and the range of qualification for welding procedures for all practical welding operations within the range of variables listed in clause 8. Tests shall be carried out in accordance with this standard. Additional tests may be required by application standards. This standard applies to the arc and gas welding of steels in all product forms and the arc welding of nickel and nickel alloys in all product forms Arc and gas welding are covered by the following processes in accordance with EN ISO 4063: 111 - manual metal arc welding (metal-arc welding with covered electrode); 114 - self-shielded tubular-cored arc welding; 12 - submerged arc welding; 131 - metal inert gas welding, MIG welding; 135 - metal active gas welding, MAG welding; 136 - tubular-cored metal arc welding with active gas shield; 137 - tubular-cored metal arc welding with inert gas shield; 141 - tungsten inert gas arc welding; TIG welding; 15 - plasma arc welding; 311 - oxy-acetylene welding. The principles of this European Standard may be applied to other fusion welding processes.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard je del skupine standardov, podrobnosti o tej skupini so podane v dodatku A standarda prEN ISO 15607. Ta standard določa, kako se predhodna specifikacija varilnega postopka razvrsti s preskusi varilnih postopkov. Ta standard določa pogoje za izvajanje preskusov varilnih postopkov in razpon razvrščanja za varilne postopke za vse praktične varilne operacije v okviru spremenljivk iz točke 8. Preskusi se izvajajo v skladu s tem standardom. Standardi uporabe lahko zahtevajo dodatne preskuse. Ta standard se uporablja za obločno in plinsko varjenje jekel v vseh proizvodnih oblikah ter obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin v vseh proizvodnih oblikah. Obločno in plinsko varjenje sta zajeta v naslednjih postopkih v skladu s standardom EN ISO 4063: 111 – ročno obločno varjenje (obločno varjenje s pokrito elektrodo); 114 – varjenje s stržensko žico z lastnim ščitom; 12 – obločno varjenje pod praškom; 131 – obločno varjenje s kovinsko varilno žico, z inertnim plinom, varjenje MIG; 135 – obločno varjenje s kovinsko varilno žico, z aktivnim plinom, varjenje MAG; 136 – varjenje s stržensko žico s ščitom iz aktivnega plina; 137 – varjenje s stržensko žico s ščitom iz inertnega plina; 141 – obločno varjenje z inertnim plinom in volframovo elektrodo, varjenje TIG; 15 – plazemsko obločno varjenje; 311 – oksiacetilensko varjenje. Načela tega evropskega standarda je mogoče uporabiti za druge postopke fuzijskega varjenja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 15614-1:2004 - Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus postopka varjenja - 1. del: Obločno in plinsko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin (ISO 15614-1:2004) 01-Oct-2017
Dopolnjen z SIST EN ISO 15614-1:2017/A1:2020 - Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 1. del: Obločno in plamensko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin - Dopolnilo A1 (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019) 01-Jan-2020
Nadomešča SIST EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 - Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus postopka varjenja - 1. del: Obločno in plamensko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin - Dopolnilo 1 (ISO 15614-1:2004/Amd 1:2008) 01-Oct-2017
Revidiran SIST EN ISO 15614-1:2017/kFprA2:2020 - Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega postopka - 1. del: Obločno in plamensko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin - Dopolnilo A2 (ISO 15614-1:2017/FDAM 2:2020) 01-Oct-2019
Nadomešča SIST EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 - Specifikacija in razvrščanje varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus postopka varjenja - 1. del: Obločno in plinsko varjenje jekel in obločno varjenje niklja in nikljevih zlitin - Dopolnilo 2 (ISO 15614-1:2004/Amd 2:2012) 01-Oct-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi