SIST EN ISO 14903:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14903:2017
Koda projekta: 00182072
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints (ISO 14903:2017)
Naslov (slovenski): Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ocena tesnosti sestavnih delov in spojev (ISO 14903:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14903:2017 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 27.080 27.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: EN ISO 14903:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard is intended to describe the qualification procedure for type approval of the tightness of hermetically sealed and closed components, joints and parts used in refrigerating systems and heat pumps as described in EN 378. The sealed and closed components, joints and parts concerned are, in particular, fittings, bursting discs, flanged or fitted assemblies. The tightness of flexible piping made from non-metallic materials is dealt with in EN 1736. Metal flexible piping are covered by this standard. The requirements contained in this document are applicable to joints of maximum DN 50 and components of internal volume of maximum 5 l and maximum weight of 50 kg. This document is intended to characterise their tightness stresses met during their operations, following the fitting procedure specified by the manufacturer, and to specify the minimal list of necessary information to be provided by the supplier of a component to the person in charge of carrying out this procedure. It specifies the level of tightness of the component, as a whole, and its assembly as specified by its manufacturer. It applies to the hermetically sealed and closed components, joints and parts used in the refrigerating installations, including those with seals, whatever their material and their design are. This European Standard specifies additional requirements for mechanical joints that can be recognised as hermetically sealed joints.
Področje projekta (slovensko): Namen tega evropskega standarda je opisati postopek kvalifikacije za homologacijo tesnosti hermetično zatesnjenih in zaprtih sestavnih delov, spojev in delov, ki se uporabljajo v hladilnih sistemih in toplotnih črpalkah, kot je opisano v standardu EN 378. Zatesnjeni in zaprti sestavni deli, spojniki in zadevni deli so zlasti fitingi, razpočne plošče, prirobnice ali vgrajeni sklopi. Neprepustnost gibkih cevi iz nekovinskih materialov je obravnavana v standardu EN 1736. Ta metoda zajema kovinske gibljive cevi. Zahteve, ki jih vsebuje ta dokument, se uporabljajo za spoje velikosti največ DN 50 in sestavne dele notranje prostornine največ 5 l in največjo težo 50 kg. Namen tega dokumenta je opredeliti tesnilne napetosti spojev, ki so bile izpolnjene med njihovim delovanjem, po postopku namestitve, ki ga je določil proizvajalec, in določiti minimalni seznam potrebnih informacij, ki jih dobavitelj sestavnega dela zagotovi osebi, ki je odgovorna za izvajanje tega postopka. Določa stopnjo tesnosti sestavnega dela kot celote in njegove montaže, kot jo je določil njegov proizvajalec. Uporablja se za hermetično zatesnjene in zaprte sestavne dele, spoje in dele, ki se uporabljajo v hladilnih napravah, vključno z vsemi tesnili, ne glede na njihov material in njihovo obliko. Ta evropski standard določa dodatne zahteve za mehanske spoje, ki jih je mogoče prepoznati kot hermetično zatesnjene spoje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 14903:2017/oprA1:2022 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ocena tesnosti sestavnih delov in spojev - Dopolnilo A1 (ISO 14903:2017/DAM 1:2022) 14-Oct-2020
Nadomešča SIST EN 16084:2011 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ocena tesnosti sestavnih delov in spojev 16-Aug-2017
Revidiran SIST EN 16084:2011 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ocena tesnosti sestavnih delov in spojev 01-Jun-2016
Nadomešča SIST EN 16084:2011 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ocena tesnosti sestavnih delov in spojev 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi