SIST ISO 6658:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 6658:2018
Koda projekta: 065519
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sensory analysis -- Methodology -- General guidance
Naslov (slovenski): Senzorična analiza - Metodologija - Splošne smernice (ISO 6658:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 6658:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: ISO 6658:2017
Področje projekta (angleško): This document gives general guidance on the use of sensory analysis. It describes tests for the examination of foods and other products by sensory analysis, and includes some general information on the techniques to be used if statistical analysis of the results is required. Generally these tests are intended only for objective sensory analysis. However, if a test can be used for determining preference in hedonic test, this is indicated. A hedonic test aims to determine the acceptability of the products and/or to determine preferences among two or more products by the specified consumer population. The methods are effective for determining whether a perceptible preference exists (difference in degree of liking), or whether no perceptible preference exists (paired similarity test). General guidance for hedonic tests is given in ISO 11136.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja splošne smernice za uporabo senzorične analize. Opisuje preskuse za pregledovanje živil in drugih proizvodov z uporabo senzorične analize ter vključuje nekaj splošnih informacij o tehnikah, ki se uporabljajo, če je treba izvesti statistično analizo rezultatov. Ti preskusi so v splošnem namenjeni samo za objektivno senzorično analizo. Vendar če je preskus mogoče uporabiti za določevanje prednostnih izbir v hedoničnem preskusu, je to navedeno. Namen hedoničnega preskusa je določiti sprejemljivost proizvodov in/ali prednostne izbire med dvema ali več proizvodi s pomočjo določene skupine potrošnikov. Metode so učinkovite pri določevanju, ali zaznavna prednostna izbira obstaja (razlika v stopnji všečnosti) ali zaznavna prednostna izbira ne obstaja (preskus parne podobnosti). Splošno navodilo za hedonične preskuse je podano v standardu ISO 11136.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 6658:2011 - Senzorična analiza - Metodologija - Splošne smernice 01-Oct-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi