SIST EN 16893:2018

Oznaka standarda: SIST EN 16893:2018
Koda projekta: 00346029
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Conservation of Cultural Heritage - Specifications for location, construction and modification of buildings or rooms intended for the storage or use of heritage collections
Naslov (slovenski): Ohranjanje kulturne dediščine - Specifikacije za lokacijo, gradnjo in spreminjanje stavb ali prostorov, namenjenih za shranjevanje ali uporabo zbirk kulturne dediščine
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16893:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 91.040.01 97.195
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: EN 16893:2018
Področje projekta (angleško): This draft European Standard gives specifications and guidance for the location, construction or adaptation of any form of building, or spaces within an existing building, specifically intended for internal storage and use of all heritage collection types and formats (where use includes display or handling, etc.). Clauses relating to risks associated with security, environmental hazards, fire, water and pests apply to buildings as a whole and to any room in which collections may be held. This standard applies to buildings where collections are housed permanently and can be used as guidance for shorter-term display spaces where appropriate. Some of the clauses in this standard are applicable in protected historic buildings that contain collections. In these settings, the scope for any alterations or achievement of conditions suitable for collections may be limited by the historic character of the structure. This draft European Standard should be seen as supplementary to national or local building regulations and specifications.
Področje projekta (slovensko): Ta osnutek evropskega standarda podaja specifikacije in smernice za lokacijo, gradnjo ali prilagajanje stavbe katere koli oblike ali prostorov znotraj obstoječe stavbe, ki so namenjeni posebej za notranje shranjevanje in uporabo zbirk kulturne dediščine vseh tipov in oblik (pri čemer uporaba vključuje predstavitev ali upravljanje itd.). Točke, ki se nanašajo na varnostna tveganja, okoljske nevarnosti, požare, vodo in škodljivce, veljajo za celotne stavbe in za kateri koli prostor, kjer se lahko hranijo zbirke. Ta standard se uporablja pri stavbah, kjer so zbirke hranjene trajno, in se lahko uporablja kot vodilo za prostore za kratkotrajno predstavitev, kjer je to ustrezno. Nekatere točke tega standarda veljajo za zaščitene zgodovinske stavbe, ki hranijo zbirke. V teh pogojih je lahko obseg morebitnih sprememb ali doseganja pogojev, primernih za zbirke, omejen z zgodovinsko naravo konstrukcije. Ta osnutek evropskega standarda naj bi se obravnaval kot dodatek državnim ali lokalnim predpisom in specifikacijam za stavbe.

Najbolje prodajani standardi