SIST-TP CEN/TR 17420:2020

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17420:2020
Koda projekta: 00256750
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Vehicle end design for trams and light rail vehicles with respect to pedestrian safety
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zunanja konstrukcija tramvajskih in lahkih železniških vozil glede na varnost pešcev
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17420:2020 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: CEN/TR 17420:2020
Področje projekta (angleško): This document is applicable to tram vehicles according to prEN 17343. Tram-Train vehicles, on track machines, infrastructure inspection vehicles and road-rail machines according to prEN 17343 and demountable machines/machinery are not in the Scope of this Technical Report. This document describes passive safety measures to reduce the consequences of collisions with pedestrians. These measures provide the last means of protection when all other possibilities of preventing an accident have failed, i.e.: - design recommendations for the vehicle front to minimize the impact effect on a pedestrian when hit, - design recommendations for the vehicle front end for side (lateral) deflections in order to minimize the risk of being drawn under the vehicle on flat ground (embedded track), - design recommendations for the vehicle body underframe to not aggravate injuries to a pedestrian/body lying on the ground, - recommendations to prevent the pedestrian from being over-run by the leading wheels of the vehicle. The following measures to actively improve safety are not in the Scope of this document: - colour of front; - additional position lights; - additional cameras; - driver assistance systems; - additional acoustic warning devices, etc.; - view of the driver / mirrors; - consequences for pedestrian injuries due to secondary impact with infrastructure (side posts, concrete ground, poles, trees, etc.). The recommendations of this document only apply to new vehicles.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za tramvajska vozila v skladu s standardom prEN 17343. Tramvajska vozila, tirni stroji, vozila za pregledovanje infrastrukture in cestna železniška vozila v skladu s standardom prEN 17343 ter demontažni stroji/ustroji ne spadajo na področje uporabe tega tehničnega poročila. Ta dokument opisuje pasivne varnostne ukrepe za zmanjšanje posledic trkov s pešci. Ti ukrepi zagotavljajo zadnje sredstvo za zaščito, kadar vse druge možnosti preprečevanja nesreče niso uspele, t.j.: – oblikovalska priporočila za prednji del vozila, s katerimi se zmanjša vpliv na pešca ob trku; – oblikovalska priporočila za prednji del vozila za bočne (lateralne) odklone, s katerimi se zmanjša tveganje, da bi pešca na ravnem terenu (vdelana proga) potegnilo pod vozilo; – oblikovalska priporočila za podvozje karoserije vozila, s katerimi se prepreči dodatno poškodovanje pešca/telesa, ki leži na tleh; – priporočila za oblikovanje, s katerimi se prepreči, da bi vodilna kolesa vozila povozila pešca. Naslednji ukrepi za aktivno izboljšanje varnosti niso zajeti v tem dokumentu: – barva prednjega dela vozila; – dodatne pozicijske luči; – dodatne kamere; – sistemi za pomoč voznikom; – dodatne zvočne opozorilne naprave itd.; – pogled voznika/zrcal; – posledice za poškodbe pešcev zaradi sekundarnega trka z infrastrukturo (stranski stebri, betonska tla, drogovi, drevesa itd.). Priporočila tega dokumenta veljajo samo za nova vozila.

Najbolje prodajani standardi