SIST ISO 10003:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 10003:2018
Koda projekta: 071581
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
Naslov (slovenski): Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za reševanje nesoglasij z odjemalci s pomočjo drugih organizacij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 10003:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.100.70 03.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: ISO 10003:2018
Področje projekta (angleško): This document gives guidelines for an organization to plan, design, develop, operate, maintain and improve an effective and efficient dispute-resolution process for complaints that have not been resolved by the organization. This document is applicable to: — complaints relating to the organization’s products and services, the complaints-handling process or dispute-resolution process; — resolution of disputes arising from domestic or cross-border business activities, including those arising from electronic commerce. This document is intended for use by any organization regardless of its type or size, or the products and services it provides, and deals with: — guidance on determining when and how organizations can participate in dispute resolution; — guidance on the selection of providers and use of their services; — top management involvement in, and commitment to, dispute resolution and deployment of adequate resources within the organization; — the essentials for fair, suitable, transparent and accessible dispute resolution; — guidance on management of an organization’s participation in dispute resolution; — monitoring, evaluating and improving the dispute-resolution process. This document is particularly aimed at dispute resolution between an organization and — individuals purchasing or using products and services for personal or household purposes, or — small businesses. This document does not apply to the resolution of other types of disputes, such as employment disputes. It does not apply to complaints handling within an organization.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa smernice organizacije za načrtovanje, oblikovanje, razvoj, izvajanje, vzdrževanje in izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti postopka razreševanja nesoglasij za pritožbe, ki jih organizacija ni razrešila. Ta dokument se uporablja za: – pritožbe, ki se nanašajo na izdelke in storitve organizacije, postopek za ravnanje s pritožbami ali postopek razreševanja nesoglasij; – razreševanja nesoglasij, ki izhaja iz domačih ali čezmejnih poslovnih aktivnosti, vključno s tistimi, ki izhajajo iz elektronskega poslovanja. Ta dokument je namenjen za uporabo v kateri koli organizaciji, ne glede na vrsto ali velikost ter izdelke in storitve, ki jih ponuja, in obravnava: – smernice za določanje, kdaj in kako lahko organizacije sodelujejo pri reševanju nesoglasij; – smernice za izbiro ponudnikov in uporabo njihovih storitev; – vpletenost najvišjega vodstva in njegova zaveza k reševanju nesoglasij in zagotavljanju zadostnih virov v organizaciji; – osnove za pošteno, ustrezno, pregledno in dostopno reševanje nesoglasij; – smernice o upravljanju sodelovanja organizacije pri reševanju nesoglasij; – spremljanje, ocenjevanje in izboljšanje postopka reševanja nesoglasij. Ta dokument se uporablja še zlasti za reševanje nesoglasij med organizacijo in – posamezniki, ki kupujejo ali uporabljajo izdelke in storitve za osebne ali gospodinjske namene, ali – mala podjetja. Ta dokument se ne uporablja za reševanje drugih vrst nesoglasij, kot so nesoglasja glede zaposlitve. Ne uporablja se za ravnanje s pritožbami v organizaciji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 10003:2008 - Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev - Smernice za reševanje nesoglasij z odjemalci s pomočjo drugih organizacij 01-okt-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi