SIST EN 62949:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62949:2017
Koda projekta: 61542
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Particular safety requirements for equipment to be connected to information and communication networks (IEC 62949:2017)
Naslov (slovenski): Posebne varnostne zahteve za opremo za priključitev na informacijska in komunikacijska omrežja (IEC 62949:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62949:2017 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 33.050.01 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: EN 62949:2017
Področje projekta (angleško): This document applies to the interface of equipment designed and intended to be connected as a communication terminal to an information and communication technology (ICT) network termination. This document does not apply to: • equipment covered by IEC 62368-1; and • interfaces to other networks. NOTE 1 An example of ‘other networks’ is a dedicated Home and Building Electronic Systems/Building Automation and Control Systems HBES/BACS network covered by EN 50491-3. This document specifies the safety requirements of the interface to the ICT network only. NOTE 2 See Annex D. Requirements additional to those specified in this document may be necessary for • equipment intended for operation while exposed, for example, to extremes of temperature, to excessive dust, moisture, or vibration, to flammable gases, to corrosive or explosive atmospheres, • electro medical applications with physical connections to the patient. The following requirements are not covered by this document: • functional safety of equipment; • functional reliability of equipment; • communication facilities with remote supply using hazardous voltage; • protection of equipment connected to ICT networks from functional damage.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za vmesnik opreme, ki je zasnovan in namenjen priključitvi kot komunikacijski terminal na zaključitev omrežja informacijske in komunikacijske tehnologije (ICT). Ta dokument se ne uporablja za: – opremo, obravnavano v standardu IEC 62368-1; in – vmesnike za druga omrežja. OPOMBA 1: Primer »drugih omrežij« je namensko omrežje stanovanjskih in stavbnih elektronskih sistemov/sistemov za avtomatizacijo in krmiljenje stavb HBES/BACS, ki je zajeto v standardu EN 50491-3. Ta dokument določa varnostne zahteve za vmesnik samo za omrežje ICT. OPOMBA 2: Glej dodatek D. Dodatne zahteve, ki veljajo poleg zahtev, določenih v tem dokumentu, bodo morda potrebne za: • opremo, namenjeno za uporabo, ko je na primer izpostavljena ekstremnim temperaturam, prekomernemu prahu, vlažnosti ali vibracijam, vnetljivim plinom, korozivnim ali eksplozivnim atmosferam; • elektromedicinsko opremo, ki je fizično priključena na bolnika. Ta dokument ne zajema naslednjih zahtev: • funkcionalna varnost opreme; • funkcionalna zanesljivost opreme; • komunikacijske naprave z oddaljenim napajanjem z nevarno napetostjo; • zaščita opreme, priključene na omrežja ICT, pred funkcijskimi poškodbami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 41003:2009 - Posebne varnostne zahteve za opremo, ki se priključuje na telekomunikacijska omrežja oziroma kabelski razdelilni sistem 13-Jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi