SIST EN 301 489-27 V2.2.1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 301 489-27 V2.2.1:2019
Koda projekta: 51323
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) operating in the 402 MHz to 405 MHz bands - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Naslov (slovenski): Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 27. del: Posebni pogoji za aktivne medicinske vsadke z ultra majhno močjo (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (ULP-AMI-P), ki delujejo v frekvenčnem pasu od 402 MHz do 405 MHz - Harmonizirani standard, ki zajema bistvene zahteve člena 3.1(b) direktive 2014/53/EU
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 301 489-27 V2.2.1:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 11.040.99 33.060.99 33.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-06
Referenčna oznaka: ETSI EN 301 489-27 V2.2.1 (2019-04)
Področje projekta (angleško): The present document together with ETSI EN 301 489-1 [1], covers the assessment of all radio transceivers associated with Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMIs) and associated Peripheral ULP-AMI-Ps) in respect of ElectroMagnetic Compatibility (EMC). The present document covers the EMC requirements for the radio functions of ULP-AMI and ULP-AMI-P devices. Technical specifications related to the antenna port and emissions from the enclosure port of the ULP-AMI and ULP-AMI-P devices radio system are not included in the present document. Such technical specifications are found in the relevant product standards for the effective use of the radio spectrum. The present document specifies the applicable test conditions, performance assessment, and performance criteria for ULP-AMIs and associated Peripheral devices (ULP-AMI-Ps). Definitions of types of ULP-AMIs and ULP-AMI-Ps covered by present document are given in annex B. In case of differences (for instance concerning special conditions, definitions, abbreviations) between the present document and ETSI EN 301 489-1 [1], the provisions of the present document take precedence. The environmental classification and the emission and immunity requirements used in the present document are as stated in ETSI EN 301 489-1 [1], except for any special conditions included in the present document. The present document, together with ETSI EN 301 489-1 [1], contains requirements to demonstrate an adequate level of electromagnetic compatibility as set out in Directive 2014/53/EU [i.1].
Področje projekta (slovensko): Ta dokument skupaj s standardom ETSI EN 301 489-1 [1] zajema oceno elektromagnetne združljivosti (EMC) vseh radijskih oddajno-sprejemnih naprav, povezanih z aktivnimi medicinskimi vsadki ultra majhnih moči (ULP-AMI) in pripadajočimi perifernimi napravami (ULP-AMI-P). Ta dokument zajema zahteve elektromagnetne združljivosti za radijske funkcije aktivnih medicinskih vsadkov ultra majhnih moči in pripadajočih perifernih naprav. Ta dokument ne vključuje tehničnih specifikacij v zvezi z antenskim vhodom in sevanjem iz vhoda na ohišju radijskega sistema za aktivne medicinske vsadke z ultra majhno močjo (ULP-AMI) in pripadajoče periferne naprave (ULP-AMI-P). Take tehnične specifikacije so navedene v ustreznih standardih za izdelek na področju učinkovite uporabe radijskega spektra. Ta dokument določa veljavne preskusne pogoje, oceno zmogljivosti in merila zmogljivosti za aktivne medicinske vsadke ultra majhnih moči in pripadajoče periferne naprave. Opredelitve vrst aktivnih medicinskih vsadkov ultra majhnih moči in pripadajočih perifernih naprav, ki jih zajema ta dokument, so navedene v dodatku B. Če se ta dokument in standard ETSI EN 301 489-1 [1] razlikujeta (na primer glede posebnih pogojev, opredelitev, kratic), imajo prednost določbe tega dokumenta. Okoljska razvrstitev ter zahteve glede sevanja in odpornosti iz tega dokumenta so navedene v standardu ETSI EN 301 489-1 [1], razen posebnih pogojev iz tega dokumenta. Ta dokument skupaj s standardom ETSI EN 301 489-1 [1] vključuje zahteve, s katerimi se dokazuje ustrezna raven elektromagnetne združljivosti, kot je določena v direktivi 2014/53/EU [i.1].

Najbolje prodajani standardi