SIST EN ISO 17201-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 17201-1:2019
Koda projekta: 00211171
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 1: Determination of muzzle blast by measurement (ISO 17201-1:2018)
Naslov (slovenski): Akustika - Hrup s strelišč - 1. del: Določanje poka potisnih plinov iz ustja strelnih orožij z merjenjem (ISO 17201-1:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 17201-1:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.20 95.020 97.220.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: EN ISO 17201-1:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies a method to determine the acoustic source energy of the muzzle blast for calibres of less than 20 mm or explosive charges of less than 50 g TNT equivalent. It is applicable at distances where peak pressures less than 1 kPa (equivalent to a peak sound pressure level of 154 dB) are observed. The source energy, directivity of the source and their spectral structure determined by this procedure can be used as input data to sound propagation programmes, enabling the prediction of shooting noise in the neighbourhood of shooting ranges. Additionally, the data can be used to compare sound emission from different types of guns or different types of ammunition used with the same gun. This document is applicable to guns used in civil shooting ranges but it can also be applied to military guns. It is not applicable to the assessment of hearing damage or sound levels in the non-linear region. Suppressors and silencers are not taken into consideration in this document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metodo za določanje energije akustičnega vira poka potisnih plinov iz ustja strelnih orožij za kalibre, manjše od 20 mm, ali eksplozivne naboje, enakovredne manj kot 50 g TNT. Uporablja se pri razdaljah, pri katerih so vršni tlaki manjši od 1 kPa (enako vršni ravni zvočnega tlaka 154 dB). Energijo vira, usmerjenost vira in njegovo spektralno strukturo, določeno s tem postopkom, je mogoče uporabiti kot vhodne podatke za programe širjenja zvoka, kar omogoča napoved hrupa streljanja v bližini strelišč. Poleg tega je mogoče podatke uporabiti za primerjavo zvočnih emisij različnih vrst strelnega orožja ali različnih vrst streliva, uporabljenega pri istem strelnem orožju. Ta dokument se uporablja za strelno orožje, ki se uporablja na civilnih streliščih, vendar ga je mogoče uporabiti tudi za vojaško strelno orožje. Ne uporablja se za ocenjevanje poškodb sluha ali ravni zvoka v nelinearnem območju. Dušilci v tem dokumentu niso upoštevani.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 17201-1:2005/AC:2009 - Akustika - Hrup strelskih poligonov - 1. del: Določanje poka strelnih orožij z merjenjem (ISO 17201-1:2005/Cor 1:2009) 01-mar-2019
Nadomešča SIST EN ISO 17201-1:2005 - Akustika – Hrup strelskih poligonov – 1. del: Določanje poka strelnih orožij z merjenjem (ISO 17201-1:2005) 01-mar-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi