SIST EN 12831-3:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12831-3:2018
Koda projekta: 00228050
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
Naslov (slovenski): Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun projektnih toplotnih obremenitev - 3. del: Sistemi za pripravo tople sanitarne vode, toplotna obremenitev in opredelitev potreb - Modula M8-2 in M8-3
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12831-3:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 91.140.65
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Referenčna oznaka: EN 12831-3:2017
Področje projekta (angleško): This standard describes a method to calculate the power and the storage volume required for the dimensioning of domestic hot water systems (DHW). The applicability ranges from direct water heaters (no storage volume and a comparatively large effective heating power) to long term storage systems (e.g. seasonal storage with a comparatively small heating power and large storage volume). This standard is applicable to the following water storage systems - storage charging systems characterized by a minimised mixing zone, e.g. layer-charging storage tanks or storage tanks with external heat exchangers, and - hot water tanks and storage systems characterized by a distinct mixing zone, e.g. storage systems with internal heat exchangers, and for different uses. The scope of the second part is to standardise the methods for determining the energy need for domestic hot water. This standard covers the domestic hot water needs in buildings. The calculation of the energy needs for domestic hot water applies to a dwelling, a building or a zone of a building. This standard also provides energy needs for different application cases of DHW-systems in hourly, monthly, and seasonal time steps, based on national default values.
Področje projekta (slovensko): Ta standard opisuje metodo za izračun moči in potrebnega shranjevalnega prostora za dimenzioniranje sistemov vroče vode za domačo uporabo (DHW). Uporaba zajema vse od neposrednih grelnikov vode (brez shranjevalnega prostora in s primerljivo veliko efektivno močjo gretja) do sistemov za dolgotrajno shranjevanje (npr. sezonsko shranjevanje s primerljivo nizko močjo gretja in veliko shranjevalnega prostora). Ta standard se uporablja za naslednje sisteme za shranjevanje vode: – sistemi za polnjenje shranjevanja, za katere je značilno zmanjšano območje mešanja, npr. rezervoarji za shranjevanje s plastnim polnjenjem ali rezervoarji za shranjevanje z zunanjimi izmenjevalniki toplote in – rezervoarji za vročo vodo in sistemi za shranjevanje, za katere je značilno posebno območje mešanja, to je sistemi shranjevanja z notranjimi izmenjevalniki toplote ter druge uporabe. Cilj drugega dela je standardizirati metode za določanje energijskih potreb po gospodinjski topli vodi. Ta standard pokriva potrebe po gospodinjski topli vodi v stavbah. Izračun energijskih potreb po gospodinjski topli vodi velja za stanovanje, stavbo ali predel stavbe. Ta standard vključuje tudi energijske potrebe za različne primere uporabe sistemov gospodinjske tople vode (DHW) v urnih, mesečnih in sezonskih korakih, glede na nacionalno privzete vrednosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15316-3-1:2007 - Grelni sistemi v stavbah - Metoda izračuna energijskih zahtev in učinkovitosti sistema - 3-1.del.: Hišni sistemi in značilnosti potreb za toplo vodo (zahteve porabe) 01-May-2018
Dopolnjen z SIST EN 12831-3:2018/oprA1:2021 - Energijske lastnosti stavb - Metoda za izračun projektnih toplotnih obremenitev - 3. del: Sistemi za pripravo tople sanitarne vode, toplotna obremenitev in opredelitev potreb - Modula M8-2 in M8-3 - Dopolnilo A1 01-Apr-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi