SIST EN 13433:2022

Oznaka standarda: SIST EN 13433:2022
Koda projekta: 00164681
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, direct actuated - Family G, type A
Naslov (slovenski): Naprave za varovanje pitne vode pred onesnaženjem zaradi povratnega toka - Mehanski ločilniki z neposrednim aktiviranjem - Družina G, tip A
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13433:2022 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 13.060.20 23.060.50 91.140.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: EN 13433:2021
Področje projekta (angleško): This document specifies the dimensional, physical-chemical, design, hydraulic, mechanical and acoustic characteristics of mechanical disconnectors, direct actuated Family G, type A. This document is applicable to mechanical disconnectors in nominal sizes DN 8 up to DN 250, intended to prevent the return of water having lost its original sanitary and drinking qualities (called “polluted water” in this document), into the potable water distribution system whenever the pressure of the latter is temporarily lower than in the polluted circuit. This document covers the mechanical disconnector of PN 10 that are capable of working without modification or adjustment: - at any pressure up to 1,0 MPa (10 bar); - with any pressure variation up to 1,0 MPa (10 bar); - in permanent duty at a limit temperature of 65 °C and 90 °C for 1 h maximum. It specifies also the test methods and requirements for verifying these characteristics, the marking and the presentation at delivery.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa dimenzijske, fizikalno-kemijske, konstrukcijske, hidravlične, mehanske in akustične lastnosti mehanskih ločilnikov z neposrednim aktiviranjem, družina G, tip A. Ta dokument se uporablja za mehanske ločilnike nazivnih velikosti od DN 8 do DN 250, namenjene preprečevanju povratnega toka vode, ki je izgubila prvotne sanitarne in pitne lastnosti (v tem dokumentu imenovana »onesnažena voda«), v sistem za distribucijo pitne vode, kadar koli je tlak v sistemu začasno nižji kot v onesnaženem krogotoku. Ta dokument zajema mehanske ločilnike PN 10, ki lahko delujejo brez spreminjanja ali prilagajanja: – pri poljubnem tlaku do 1,0 MPa (10 bar); – pri poljubnem nihanju tlaka do 1,0 MPa (10 bar); – pri trajnem obratovanju največ 1 uro ob mejni temperaturi 65 °C in 90 °C. Določa tudi preskusne metode in zahteve za preverjanje teh lastnosti, označevanje in predstavitev ob dobavi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13433:2006 - Naprave za varovanje pitne vode pred onesnaženjem zaradi povratnega toka – Mehanski ločilniki z neposrednim aktiviranjem – Družina G, tip A 01-Feb-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi