SIST-TS CEN ISO/TS 12747:2014

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 12747:2014
Koda projekta: 00012327
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Recommended practice for pipeline life extension (ISO/TS 12747:2011)
Naslov (slovenski): Industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Transportni cevovodni sistemi - Priporočene prakse za podaljšanje življenjske dobe cevovodov (ISO/TS 12747:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 12747:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 23.040.01 75.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 12747:2013
Področje projekta (angleško): This Technical Specification gives guidance to follow, as a minimum, in order to assess the feasibility of extending the service life of a pipeline system, as defined in ISO 13623, beyond its specified design life. Pump stations, compressor stations, pressure-reduction stations and depots are not specifically addressed in this Technical Specification, as shown in Figure 1. This Technical Specification applies to rigid metallic pipelines. It is not applicable to the following: - flexible pipelines; - pipelines constructed from other materials, such as glass reinforced plastics; - umbilicals; - topsides equipment; - structures and structural components. This Technical Specification is limited to life extension, which is an example of a change to the original design. Other changes, such as MAOP up-ratings, are excluded. NOTE The assessment methodology is applicable to other changes to the design at the discretion of the user.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija vsebuje osnovna navodila, ki jih je treba upoštevati, pri oceni izvedljivosti podaljšanja življenjske dobe cevovodov, kot je opredeljeno v standardu ISO 13623. Črpalne postaje, kompresijske postaje, postaje za zmanjševanje tlaka in skladišča niso posebej obravnavani v tej tehnični specifikaciji, kot je prikazano na sliki 1. Ta tehnična specifikacija se uporablja za toge kovinske cevovode. Ne uporablja se za: – gibljive cevovode; – cevovode iz drugih materialov, kot je s steklom ojačana plastika; – oskrbovalne cevovode; – opremo na površini; – strukture in strukturne sestavne dele. Ta tehnična specifikacija je omejena na podaljševanje življenjske dobe, kar je primer spremembe prvotne zasnove. Druge spremembe, kot je dvig najvišjega dovoljenega tlaka delovanja (MAOP), so izključene. OPOMBA: Metodologija ocenjevanja se lahko po presoji uporabnika uporablja za druge spremembe zasnove.

Najbolje prodajani standardi