SIST-V ETSI/EG 202 934:2013

Oznaka standarda: SIST-V ETSI/EG 202 934:2013
Koda projekta: 25962
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): User Group - The assessment of the overall Quality of Services (QoS) as perceived by the users - Definition of QoS indexes for all the customer relationship stages
Naslov (slovenski): Uporabniška skupina - Ocenjevanje celotne kakovosti storitev (QoS), kot jo dojemajo uporabniki - Definicija kazalnikov QoS za vse stopnje odnosov s strankami
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-V ETSI/EG 202 934:2013 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih
ICS: 03.080.01 03.120.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-03
Referenčna oznaka: ETSI EG 202 934 V1.1.1 (2012-01)
Področje projekta (angleško): The present document describes a methodology for the aggregation of QoS parameter results in order to obtain a view onto the overall quality of the ICT services provided by Service Providers (SP) from an individual customer's perspective; a suggestion for graphical representations including one following ITU-T Recommendation P.505 [i.28] is proposed in annexes B and C. The purpose is not to identify the best SP but those whose QoS is complying in every aspect with references considered as satisfactory from the users viewpoint. The aim of this methodology is to be able to take into account preferences and expectations of individual customers as well as the subjective and objective QoS assessments. The present document does not define parameter value threshold nor specific weighting factors for the QoS parameters but rather suggests possible ways for a weighted aggregation if so wished. QoS indexes are defined using the QoS parameters provided in EG 202 009-2 [i.2] for all the stages of the customer relationship including service utilization.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje metodologijo za združevanje rezultatov parametrov kakovosti storitev, da se pridobi pogled na celotno kakovost storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jih zagotavljajo ponudniki storitev (SP), z vidika posamezne stranke; dodatka B in C vključujeta predlog za grafične predstavitve, vključno s predstavitvijo v skladu s Priporočilom ITU-T P.505 [i.28]. Namen ni opredeliti najboljšega ponudnika storitev, ampak tiste ponudnike, katerih kakovost storitev je v vsakem vidiku skladna s sklicevanji, ki se štejejo za zadovoljive z vidika uporabnikov. Cilj te metodologije je doseči, da bi se izbire in pričakovanja posameznih strank ter subjektivno in objektivno ocenjevanje kakovosti storitev lahko upoštevali. Ta dokument ne določa meje vrednosti parametrov ali posameznih utežnih faktorjev za parametre kakovosti storitev, ampak predlaga možne načine za morebitno uteženo združevanje. Indeksi kakovosti storitev se opredelijo z uporabo parametrov kakovosti storitev iz standarda EG 202 009-2 [i.2] za vse stopnje odnosov s strankami, vključno z izkoriščanjem storitev.

Najbolje prodajani standardi