SIST EN 16602-70:2016

Oznaka standarda: SIST EN 16602-70:2016
Koda projekta: JT005119
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space product assurance - Materials, mechanical parts and processes
Naslov (slovenski): Zagotavljanje varnih proizvodov v vesoljski tehniki - Materiali, mehanski deli in procesi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16602-70:2016 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: EN 16602-70:2016
Področje projekta (angleško): The purpose of this Standard is to define the requirements and statements applicable to materials, mechanical parts and processes to satisfy the mission performance requirements. This Standard also defines the documentation requirements and the procedures relevant to obtaining approval for the use of materials, mechanical parts and processes in the fabrication of space systems and associated equipment. This Standard covers the following: • management, including organization, reviews, acceptance status and documentation control; • selection criteria and rules; • evaluation, validation and qualification, or verification testing; • procurement and receiving inspection; • utilization criteria and rules. The relationship between activities and programme phases is defined in Annex E. The provisions of this Standard apply to all actors involved at all levels in the production of space systems. These can include manned and unmanned spacecraft, launchers, satellites, payloads, experiments, electrical ground support equipment, mechanical ground support equipment, and their corresponding organizations. This standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Namen tega standarda je opredelitev zahtev in izjav, ki se uporabljajo za materiale, mehanske dele in postopke, za izpolnjevanje zahtev glede ciljev misije. Ta standard opredeljuje tudi ustrezne zahteve glede dokumentacije in postopke za pridobivanje odobritve za uporabo materialov, mehanskih delov in postopkov pri izdelavi vesoljskih sistemov in z njimi povezane opreme. Ta standard obravnava naslednje elemente: • upravljanje, vključno z organizacijo, pregledi, stanjem odobritve in nadzorom dokumentacije; • izbirne kriterije in pravila; • ocenjevanje, potrjevanje in kvalifikacijo oziroma preverjanje; • zagotavljanje kontrole in vhodna kontrola; • kriterije uporabe in pravila. Razmerje med dejavnostmi in fazami programa je opredeljeno v dodatku E. Določbe tega standarda se uporabljajo za vse izvajalce, vključene na vseh ravneh proizvodnje vesoljskih sistemov. Ti lahko zajemajo vesoljska plovila s posadko ali brez nje, lansirnike, satelite, tovore, poskuse, električno podporno opremo na tleh, mehansko podporno opremo na tleh in njihove ustrezne ureditve. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 13291-3:2004 - Space product assurance - General requirements - Part 3: Materials, mechanical parts and processes 01-mar-2016
Nadomešča SIST EN 13291-3:2004 - Space product assurance - General requirements - Part 3: Materials, mechanical parts and processes 12-okt-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi