SIST EN ISO 11133:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11133:2014
Koda projekta: 00275219
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133:2014)
Naslov (slovenski): Mikrobiologija živil, krme in vode - Priprava, izdelava, skladiščenje in preskušanje lastnosti gojišč (ISO 11133:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11133:2014 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 07.100.20 07.100.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN ISO 11133:2014
Področje projekta (angleško): EN ISO 11133 defines terms related to quality assurance of culture media and specifies the requirements for the preparation of culture media intended for the microbiological analysis of food, animal feed, and samples from the food or feed production environment as well as all kinds of water intended for consumption or used in food production. These requirements are applicable to all categories of culture media prepared for use in laboratories performing microbiological analyses. This International Standard also sets criteria and describes methods for the performance testing of culture media. This International Standard applies to producers such as: - commercial bodies producing and/or distributing ready-to-use or semi-finished reconstituted or dehydrated media; - non-commercial bodies supplying media to third parties; - microbiological laboratories preparing culture media for their own use.
Področje projekta (slovensko): Standard EN ISO 11133 določa izraze, povezane z zagotavljanjem kakovosti gojišč, in opredeljuje zahteve za pripravo gojišč, namenjenih mikrobiološki analizi živil, krme in vzorcev iz proizvodnega okolja živil ali krme ter tudi vseh vrst vode, namenjene pitju ali uporabi pri proizvodnji živil. Te zahteve se uporabljajo za vse kategorije gojišč, pripravljenih za uporabo v laboratorijih, ki izvajajo mikrobiološke analize. Ta mednarodni standard določa tudi merila in opisuje metode za preskušanje lastnosti gojišč. Ta mednarodni standard se uporablja za proizvajalce, kot so: – komercialni organi, ki proizvajajo in/ali distribuirajo na uporabo pripravljena ali polpripravljena rekonstituirana ali dehidrirana gojišča; – nekomercialni organi, ki gojišča dobavljajo tretjim strankam; – mikrobiološki laboratoriji, ki pripravljajo gojišča za lastno uporabo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN ISO/TS 11133-1:2009 - Mikrobiologija živil in krme - Navodila za pripravo in izdelavo gojišča - 1. del: Splošna navodila o zagotavljanju kakovosti priprave gojišča v laboratoriju (ISO/TS 11133-1:2009) 01-okt-2014
Nadomešča SIST-TS CEN ISO/TS 11133-2:2004 - Mikrobiologija živil in krme - Navodila za pripravo in izdelavo gojišč - 2. del: Praktična navodila za vrednotenje gojišč (ISO/TS 11133-2:2003) 01-okt-2014
Dopolnjen z SIST EN ISO 11133:2014/A1:2018 - Mikrobiologija živil, krme in vode - Priprava, izdelava, skladiščenje in preskušanje lastnosti gojišč - Dopolnilo A1 (ISO 11133:2014/Amd 1:2018) 01-maj-2018
Nadomešča SIST ISO 9998:1998 - Kakovost vode - Načini vrednotenja in kontrole mikrobioloških gojišč za štetje kolonij pri preskusih kakovosti vode 01-jun-2018
Nadomešča SIST-TS CEN ISO/TS 11133-2:2004/A1:2011 - Mikrobiologija živil in krme - Navodila za pripravo in izdelavo gojišč - 2. del: Praktična navodila za vrednotenje gojišč - Dopolnilo 1: Testni mikroorganizmi za običajno uporabljena gojišča (ISO/TS 11133-2:2003/AMD 1:2011) 01-okt-2014
Dopolnjen z SIST EN ISO 11133:2014/A2:2020 - Mikrobiologija živil, krme in vode - Priprava, izdelava, skladiščenje in preskušanje lastnosti gojišč - Dopolnilo A2 (ISO 11133:2014/Amd 2:2020) 01-jul-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi