SIST EN 1870-11:2014

Oznaka standarda: SIST EN 1870-11:2014
Koda projekta: 00142153
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws)
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 11. del: Polavtomatske horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (radialne žage)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1870-11:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.60 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 1870-11:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 which are relevant to semi-automatic horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws), hereinafter referred to as “machines”, designed to cut solid wood, chipboard, fibreboard, plywood and also these materials when covered with plastic edging and/or plastic/light alloy laminates when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Machines which are designed to work wood based materials may also be used for working rigid plastic materials with similar physical characteristics as wood. Any work-piece positioning equipment fitted to the machine is included in this European Standard. This European Standard does not apply to machines: a) with manual feed of the saw unit; or b) for cross cutting logs; or c) specifically designed for sawing and/or milling roof timber frames; or d) fitted with hydraulic braking systems. This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke iz točke 4, ki se nanašajo na polavtomatske horizontalne krožne žage za prečni rez z eno rezalno enoto (radialne žage), v nadaljnjem besedilu »stroji«, ki so namenjene za rezanje masivnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč, vezanih plošč in teh materialov, če so prekriti s plastičnimi robovi in/ali plastičnim laminatom ali laminatom iz lahke zlitine, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, ki jih predvidi proizvajalec, vključno z razumno predvidljivo nepravilno uporabo. Stroji, namenjeni za obdelavo materialov na osnovi lesa, se lahko uporabljajo tudi za obdelavo trdih plastičnih materialov, ki imajo podobne fizikalne lastnosti kot les. V tem evropskem standardu so obravnavani vsi deli opreme za postavitev obdelovancev na stroj. Ta evropski standard ne velja za stroje: a) z ročnim podajanjem žagi; b) za prečno rezanje hlodov; c) posebej zasnovane za žaganje ali/in rezkanje lesenih ostrešij; ali d) stroje, opremljene s hidravličnimi zavornimi sistemi. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje, ki so bili proizvedeni pred objavo tega dokumenta kot standarda EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1870-11:2004+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 11. del: Polavtomatski in avtomatski konzolni čelilnik z enim agregatom 01-jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi