SIST EN 16500:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16500:2014
Koda projekta: 00397001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Vertical baling presses - Safety requirements
Naslov (slovenski): Stroji za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov - Stiskalnice za bale - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16500:2014 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.030.40 25.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN 16500:2014
Področje projekta (angleško): EN 16500 specifies the safety requirements for the design, manufacture and information for safe use of vertical baling presses for compacting waste material or recyclable fractions (e. g. paper, plastics, textiles, cans, cardboard, mixed waste), hereafter referred to as materials. This standard covers vertical baling presses: - that are manually or mechanically fed; and - with fixed enclosed baling chambers (single or multiple chamber presses); and - with a mechanically, hydraulically or pneumatically operated compacting equipment; and - where the compacted bale is tied manually in the baling chamber; and - with manual unloading or mechanical ejection of the compacted bale. The scope of this standard includes any mechanical feed equipment, such as belt type conveyors or bin lifts, forming an integral part of the baling press assembly. It also includes integral material flow control equipment. This standard does not apply to: - vertical baling presses without fixed enclosed baling chamber(s); or - round balers or roll baling machines; or - machines where the material is compacted into a bag; or - pneumatic conveying systems; or - equipment for transporting the bales; or - local exhaust ventilation for the removal of dusts or vapours; or - hazards arising from any integral pre-conditioning equipment; or - hazards arising from the materials being processed (e.g. asbestos, clinical waste, flammable or explosive materials, unhealthy or poisonous waste). This standard does not apply to cranes, lift trucks or other mobile plant used to load materials into the feed opening. Nor does it apply to hazards arising from loading materials into the feed opening using cranes, lift trucks or other mobile plant. This standard does not include specifications to meet the requirements of the ATEX Directive 94/9/EC. All hazards mentioned in Clause 4 are dealt with in this European Standard. This European Standard is not applicable for vertical baling presses which are manufactured before the date of its publication as an EN.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 16500 določa varnostne zahteve za obliko, izdelavo in informacije za varno uporabo stiskalnic za bale za stiskanje odpadkov ali reciklirnih materialov (npr. papirja, plastike, tekstila, pločevine, kartona, mešanih odpadkov), v nadaljevanju: materiali. Ta standard zajema stiskalnice za bale: – z ročnim ali mehanskim polnjenjem; in – s fiksnimi zaprtimi balirnimi komorami (stiskalnice z eno ali več komorami); in – z mehansko, hidravlično ali pnevmatično upravljano opremo za stiskanje; in – pri katerih je stisnjena bala ročno povezana v komori za bale; in – z ročnim razkladanjem ali mehanskim izmetom stisnjene bale. Področje uporabe tega standarda vključuje vso mehansko opremo za odmerjanje hrane (npr. tračne naprave za odmerjanje oziroma stroje za dviganje), ki tvori nepogrešljiv del sestavov za stiskanje bal. Vključuje tudi vgrajeno opremo za nadzor pretoka materiala. Ta standard se ne uporablja za: – stiskalnice za bale brez fiksnih zaprtih balirnih komor; ali – balirne stroje za okrogle bale; ali – stroje, pri katerih se material stisne v vrečo; ali – pnevmatske sisteme za prenos; ali – lokalne izpušne prezračevalne sisteme za odstranjevanje prahu ali hlapov; ali – nevarnosti, ki izhajajo iz vgrajene opreme za predobdelavo; ali – nevarnosti, ki izhajajo iz materialov, ki se obdelujejo (npr. azbesta, kliničnih odpadkov, vnetljivih ali eksplozivnih materialov, zdravju škodljivih ali strupenih odpadkov). Ta standard ne velja za dvigala, viličarje ali druge premične mehanizme, ki se uporabljajo za nalaganje materialov v odprtine za odmerjanje. Prav tako ne velja za nevarnosti, ki izvirajo iz nalaganja materialov v naprave za odmerjanje z uporabo dvigal, viličarjev ali drugih premičnih mehanizmov. Ta standard ne vključuje specifikacij za izpolnjevanje zahtev direktive 94/9/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Vse nevarnosti, navedene v točki 4, so obravnavane v tem evropskem standardu. Ta evropski standard se ne uporablja za stiskalnice bal, ki so bile izdelane, preden je bil objavljen kot standard EN.

Najbolje prodajani standardi