SIST ISO 639-4:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 639-4:2010
Koda projekta: 039535
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines
Naslov (slovenski): Kode za predstavljanje imen jezikov - 4. del: Splošna načela kodiranja predstavitve imen jezikov in sorodnih entitet ter smernice za uporabo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 639-4:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-11
Referenčna oznaka: ISO 639-4:2010
Področje projekta (angleško): This part of ISO 639 gives the general principles of language coding using the codes that are specified in the other parts of ISO 639 and their combination with other codes. Furthermore, this part of ISO 639 lays down guidelines for the use of any combination of the parts of ISO 639. The terminology and general descriptions of this part of ISO 639 are intended to replace corresponding text of other parts of ISO 639 as relevant in future revisions. Relevant metadata for the description of linguistic entities are also given, as a framework for databases of linguistic data to support the ISO 639 series of International Standards.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 639 podaja splošna načela kodiranja jezikov z uporabo kod, ki so določene v drugih delih ISO 639, ter njihovih kombinacij z drugimi kodami. Poleg tega ta del ISO 639 določa smernice za uporabo katere koli kombinacije delov ISO 639. Terminologija in splošni opisi tega dela ISO 639 so namenjeni temu, da primerno nadomestijo ustrezno besedilo drugih delov ISO 639 za prihodnje revizije. Prav tako so podani pomembni metapodatki za opis lingvističnih entitet kot okvir za podatkovne zbirke lingvističnih podatkov v podporo seriji mednarodnih standardov ISO 639.

Najbolje prodajani standardi