SIST-TP CLC/TR 50538:2011

Oznaka standarda: SIST-TP CLC/TR 50538:2011
Koda projekta: 21471
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military purposes
Naslov (slovenski): Vodilo za skladnost opreme za vojaške namene z direktivo EMC
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CLC/TR 50538:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 33.100.01 95.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: CLC/TR 50538:2010
Področje projekta (angleško): This Technical Report is applicable to any non-exempt military equipment. This Technical Report does not affect the requirements to meet military standards. This Technical Report only covers aspects related to EMC as covered by the EMC Directive 2004/108/EC and other directives that address EMC. In this respect there is no distinction between civilian and defence equipment. For the purpose of this Technical Report the term “military” is equivalent to the term “defence”. Annex B describes Article 346 and Annex C provides the associated EC Council List of items under Article 346 [12]. The definitions in EMC Directive 2004/108/EC of “apparatus” and “fixed installations” as applied to military equipment are considered and guidance is given on applicability with the use of flow diagrams. For apparatus, the use of military standards to demonstrate compliance with the EMC Directive by using various assessment methods that do not use harmonised standards and a “gap” analysis tool for comparison of military standard results with harmonised standards is presented. This Technical Report also covers fixed installations using military equipment, and their impact on neighbouring environments. The conformity assessment procedures of EMC Directive 2004/108/EC have been reviewed and guidance given on the applicability and contents of detailed technical EMC assessment. Annex J includes some case studies to help clarify the extent and use of this Technical Report.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo velja za vso neizvzeto vojaško opremo. To tehnično poročilo ne vpliva na zahteve, potrebne za izpolnjevanje vojaških standardov. To tehnično poročilo zajema le vidike, povezane z EMC, kot jih zajemajo Direktiva EMC 2004/108/ES in druge direktive, ki obravnavajo EMC. V tem smislu ni razlike med civilno in obrambno opremo. Za namen tega tehničnega poročila je izraz »vojaški« enakovreden izrazu »obrambni«. Dodatek B opisuje člen 346, dodatek C pa navaja povezani seznam postavk Sveta ES v skladu s členom 346 [12]. Obravnavane so definicije izrazov »aparat« in »fiksne inštalacije« v direktivi EMC 2004/108/ES, kot veljajo za vojaško opremo, in podano je vodilo za uporabo z diagrami poteka. Za aparate je predstavljena uporaba vojaških standardov za prikaz skladnosti z direktivo EMC z različnimi metodami ocenjevanja, ki ne uporabljajo usklajenih standardov, in orodje za analizo »vrzeli« za primerjavo rezultatov vojaških standardov z usklajenimi standardi. To tehnično poročilo zajema tudi fiksne inštalacije, ki uporabljajo vojaško opremo, in njihov vpliv na sosednja okolja. Pregledani so postopki ocenjevanja skladnosti Direktive EMC 2004/108/ES in podano je vodilo o uporabnosti in vsebini podrobne tehnične ocene EMC. Dodatek J vključuje nekaj študij primerov, ki pojasnjujejo obseg in uporabo tega tehničnega poročila.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST R210-008:2003 - Giude to EMC comfomity of apparatus designed for military and other purposes 01-dec-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi