SIST EN 1656:2019

Oznaka standarda: SIST EN 1656:2019
Koda projekta: 00216108
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1656:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20 11.220
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN 1656:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for bactericidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water or - in the case of ready-to-use products - with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % or less, as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance. This European Standard applies to products that are used in the veterinary area - e.g. in the breeding, husbandry, transport and disposal of all animals except when in the food chain following death and entry to the processing industry. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to 'use recommendations'. NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 This method corresponds to a phase 2 step 1 test.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za baktericidno delovanje kemičnih razkužil in antiseptikov, ki tvorijo homogen, fizikalno stabilen pripravek, če so razredčeni s trdo vodo oziroma z vodo pri izdelkih, ki so pripravljeni za uporabo. Izdelke je mogoče preskušati samo pri 80-odstotni ali nižji koncentraciji, ker dodajanje preskusnih organizmov in moteče snovi vedno povzroči razredčenje. Ta evropski standard se uporablja za izdelke v veterini, tj. pri vzreji, živinoreji, prevozu in odstranjevanju vseh živali, razen če so v prehrambeni verigi po smrti in so del predelovalne industrije. Standard EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preizkusi in priporočili za uporabo. OPOMBA 1: Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA 2: Ta metoda ustreza preskusu stopnje 1 faze 2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1656:2010/AC:2010 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) - Popravek AC 01-nov-2019
Nadomešča SIST EN 1656:2010 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje baktericidnega delovanja kemičnih razkužil in antiseptikov v veterini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) 01-nov-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi