SIST EN 15804:2012+A1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 15804:2012+A1:2013
Koda projekta: 00350019
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15804:2012+A1:2013 slovenski jezik Withdrawn SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
SIST EN 15804:2012+A1:2013 angleški jezik Withdrawn SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.010.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Razveljavitev: 01-dec-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: EN 15804:2012+A1:2013
Področje projekta (angleško): This European standard provides core product category rules (PCR) for Type III environmental declarations for any construction product and construction service. The core PCR: - defines the parameters to be declared and the way in which they are collated and reported, - describes which stages of a product’s life cycle are considered in the EPD and which processes are to be included in the life cycle stages, - defines rules for the development of scenarios, - includes the rules for calculating the Life Cycle Inventory and the Life Cycle Impact Assessment underlying the EPD, including the specification of the data quality to be applied, - includes the rules for reporting predetermined, environmental and health information, that is not covered by LCA for a product, construction process and construction service where necessary, - defines the conditions under which construction products can be compared based on the information provided by EPD. For the EPD of construction services the same rules and requirements apply as for the EPD of construction products.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard vsebuje osnovna pravila za kategorije proizvodov (PCR) za okoljske deklaracije tipa III za vse gradbene proizvode in storitve. Osnovna pravila za kategorije proizvodov: – določajo parametre, ki morajo biti deklarirani, ter način njihovega zbiranja in poročanja; – opisujejo, katere stopnje življenjskega cikla proizvoda so upoštevane v okoljski deklaraciji na proizvodih (EPD) in kateri procesi morajo biti vključeni v stopnje življenjskega cikla; – določajo pravila za razvoj scenarijev; – vključujejo pravila za izračun popisa življenjskega cikla in ocene vpliva življenjskega cikla, ki sta podlaga za okoljsko deklaracijo na proizvodih, skupaj s specifikacijo kakovosti podatkov, ki jo je treba uporabiti; – vključujejo pravila za poročanje vnaprej določenih okoljskih informacij ter informacij o zdravju, ki niso zajete v oceno življenjskega cikla (LCA) za proizvod, gradbeni proces in gradbeno storitev, kjer je potrebno; – določajo pogoje, pod katerimi se lahko gradbene proizvode primerja na podlagi informacij iz okoljske deklaracije na proizvodih. Za okoljsko deklaracijo na proizvodih za gradbene storitve se uporabljajo enaka pravila in zahteve kot za okoljsko deklaracijo na proizvodih za gradbene proizvode.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 15804:2012+A1:2013/oprA2:2018 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode 01-maj-2018
Nadomešča SIST EN 15804:2012 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije na proizvodih - Osnovna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode 01-dec-2013
Nadomeščen z SIST EN 15804:2012+A2:2019 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije za proizvode - Skupna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode 01-dec-2019
Konsolidira SIST EN 15804:2012/kFprA1:2013 - Trajnostnost gradbenih objektov - Okoljske deklaracije na proizvodih - Osnovna pravila za kategorije proizvodov za gradbene proizvode - Dopolnilo A1 01-dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi