SIST EN ISO 22403:2022

Oznaka standarda: SIST EN ISO 22403:2022
Koda projekta: 00249A3V
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics - Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula under mesophilic aerobic laboratory conditions - Test methods and requirements (ISO 22403:2020)
Naslov (slovenski): Polimerni materiali - Ocenjevanje lastne biorazgradljivosti materialov, izpostavljenih morskemu inokulumu (kužilom) v mezofilnih aerobnih laboratorijskih pogojih - Preskusne metode in zahteve (ISO 22403:2020)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 22403:2022 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPMA - Polimerni materiali in izdelki
ICS: 13.020.40 83.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-01
Referenčna oznaka: EN ISO 22403:2021
Področje projekta (angleško): This document specifies test methods and criteria for showing intrinsic biodegradability in marine environments of virgin plastic materials and polymers without any preliminary environmental exposure or pre-treatment. Test methods applied in this document are carried out at temperatures in the mesophilic range under aerobic conditions and are aimed to show ultimate biodegradability, i.e. conversion into carbon dioxide, water and biomass. This document neither assesses the constituents, such as regulated metals or substances hazardous to the environment, nor potential ecotoxic effects but intrinsic biodegradability only. These aspects will be considered in a separate standard covering the overall environmental impact of products intentionally or accidentally released in the marine environment. This document does not cover the performance of products made from biodegradable plastic materials and biodegradable polymers. Lifetime and biodegradation rates in the sea of products made with biodegradable plastic materials are generally affected by the specific environmental conditions and by thickness and shape. Although results might indicate that the tested plastic materials and polymers biodegrade under the specified test conditions at a certain rate, the results of any laboratory exposure cannot be directly extrapolated to marine environments at the actual site of use or leakage. This document is not applicable for "marine biodegradable" claims of biodegradable plastic materials. For such purpose, see relevant product standards, if available. The testing scheme specified in this document does not provide sufficient information for determining the specific biodegradation rate (i.e. the rate per available surface area) of the material under testing. For such purpose, see relevant standards about specific biodegradation rate, if available.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa preskusne metode in merila za dokazovanje lastne biorazgradljivosti primarnih polimernih materialov in polimerov v morskem okolju brez predhodne okoljske izpostavljenosti ali predobdelave. Preskusne metode, uporabljene v tem dokumentu, se izvajajo pri temperaturah v mezofilnem območju pod aerobnimi pogoji in so namenjene dokazovanju končne biorazgradljivosti, tj. pretvorbe v ogljikov dioksid, vodo in biomaso. Ta dokument ne ocenjuje sestavin, kot so s predpisi urejene kovine ali snovi, nevarne za okolje, niti potencialnih ekotoksičnih učinkov, temveč zgolj lastno biorazgradljivost. Ti vidiki bodo obravnavani v ločenem standardu, ki zajema celoten vpliv izdelkov na okolje ob namernem ali nenamernem izpustu v morsko okolje. Ta dokument ne zajema lastnosti izdelkov iz biorazgradljivih polimernih materialov in biorazgradljivih polimerov. Na življenjsko dobo in hitrost biorazgradnje izdelkov iz biorazgradljivih polimernih materialov v morju na splošno vplivajo posebni okoljski pogoji ter debelina in oblika izdelka. Čeprav lahko rezultati kažejo, da se preskušeni polimerni materiali in polimeri biološko razgradijo v določenih preskusnih pogojih z določeno hitrostjo, rezultatov kakršne koli izpostavitve v laboratoriju ni mogoče neposredno ekstrapolirati na morsko okolje na dejanskem mestu uporabe ali izpusta. Ta dokument se ne uporablja za trditve o »biorazgradljivosti v morju« za biorazgradljive umetne snovi. V ta namen glej ustrezne standarde za izdelke, če so na voljo. Shema za preskušanje, podana v tem dokumentu, ne zagotavlja zadostnih podatkov za ugotavljanje določene hitrosti biorazgradnje (tj. hitrost na razpoložljivo površino) materiala, ki se preskuša. V ta namen glej ustrezne standarde o določeni hitrosti biorazgradnje, če so na voljo.

Najbolje prodajani standardi